Adwokat rozwód Gdańsk

Adwokat Alimenty Gdańsk

STRONA GŁÓWNA > ADWOKAT ALIMENTY GDAŃSK

Adwokat Alimenty Gdańsk

Jeżeli czytasz ten tekst, to najpewniej poszukujesz adwokat alimenty Gdańsk, który pomoże Ci w sprawie o alimenty. Niezależnie od tego, po której stronie sporu jesteś (czy domagasz się alimentów, czy zostałeś pozwany w sprawie o alimenty) mogę Ci zaproponować fachową pomoc prawną i niezbędne wsparcie.

Obowiązek alimentacyjny sprowadza się do konieczności dostarczania środków utrzymania, a w razie potrzeby również środków wychowania – najczęściej na rzecz członków rodziny. Brak płatności za alimenty (w odróżnieniu od innych długów) stanowi przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego. To tylko pokazuje jak dużą wagę Ustawodawca przykłada obowiązkowi alimentacyjnemu.

Adwokat Alimenty Gdańsk

Skontaktuj się ze mną

W czym może Ci pomóc adwokat alimenty Gdańsk?

Nazywam się Małgorzata Wojtanis-Leszkowicz i prowadzę Kancelarię rodzinną w Gdańsku. Oznacza to, że co do zasady zajmuję się prowadzeniem tylko spraw rodzinnych – w szczególności spraw o alimenty. Wiem jak ważne są to sprawy dla moich Klientów dlatego dokładam wszelkich starań, aby uzyskać je w najwyższej możliwej wysokości.

Reprezentuję również osoby, które zostały pozwane w sprawie o alimenty. Wówczas moim podstawowym zadaniem będzie obalenie twierdzeń strony przeciwnej i wykazanie, że albo alimenty w ogóle się nie należą albo należą się, ale w znacznie niższej wysokości niż żądana. Prowadzę również sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i obniżenie wysokości alimentów.

Zajmę się wszystkimi formalnościami związanymi ze sprawą o alimenty w Gdańsku. Pomogę Ci również w innych sprawach, które pozostają w związku z alimentami. Przygotuję niezbędne dokumenty, w szczególności pozew lub odpowiedź na pozew i opracuję strategię działania, którą następnie będę konsekwentnie realizować na etapie postępowania sądowego. Podejmę również w Twoim imieniu rozmowy ugodowe z drugą stroną sporu – jeżeli w mojej ocenie przyniesie to dla Ciebie wymierne korzyści – chociażby w postaci skrócenia czasu trwania postępowania o alimenty.

W szczególności mogę Ci zaoferować:

– przygotowanie pozwu o zasądzenie alimentów i prowadzenie sprawy przed Sądem;

– przygotowanie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów;

– wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów;

– wystąpienie do sądu o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;

– wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności nadanej wyrokowi alimentacyjnemu;

– uzyskanie alimentów na małżonka pozostającego w niedostatku;

– uzyskanie alimentów na rzecz dzieci od byłego małżonka;

– uzyskanie alimentów od dzieci na rzecz rodziców;

– uzyskanie alimentów od dziadków na rzecz wnuków.

Sprawy o alimenty są bardzo ważne. Niezależnie od tego czy będą zasądzone na Twoją rzecz, czy to Ty będziesz zobowiązany do ich płacenia, obowiązek alimentacyjny może trwać latami. Ważne jest zatem, aby w odpowiedni sposób przygotować się do postępowania w Sądzie. Adwokat alimenty Gdańsk przygotuje Cię do sprawy w Sądzie i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty. Współpraca z adwokatem może okazać się bardzo dobrą inwestycją.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokata w sprawie o alimenty w Gdańsku?

Jest kilka powodów, dla których warto skorzystać z usług adwokata w sprawie o alimenty w Gdańsku. Przede wszystkim będziesz w stanie w prawidłowy sposób określić wysokość alimentów – bazując na podpowiedziach adwokata. Co więcej Twoja sprawa będzie prowadzona w należyty sposób – z dochowaniem najwyższych standardów. Będziesz mieć pewność, że w Twojej sprawie zostały podjęte wszystkie niezbędne i celowe czynności.

Jeżeli druga strona sporu będzie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcę prawnego – sam możesz sobie nie poradzić. Powyższe nie wynika z faktu, że nie masz racji – po prostu możesz nie sprostać wymaganiom dowodowym. Postępowanie w sprawie o alimenty jest ściśle sformalizowane, a profesjonalny prawnik doskonale porusza się po wszystkich przepisach. Decydując się na nawiązanie współpracy z adwokat alimenty Gdańsk zniwelujesz wyżej wskazaną dysproporcję.

Skorzystanie z usług adwokata to inwestycja, która może się zwrócić po wielokroć. Orzeczenie w sprawie alimentów będzie wpływać na Twoją sytuację przez wiele lat życia. Warto zatem zadbać o fachową reprezentację prawną.

Od czego uzależniona jest wysokość alimentów?

Często moi Klienci pytają mnie o wysokość alimentów, których mogą domagać się od swojego współmałżonka na dziecko.

Odpowiedź na to pytanie jest złożona i wymaga odpowiedniego wstępu.

Pamiętajcie, że wszystko zależy od konkretnej sprawy! Nie znajdziecie Państwo uniwersalnego taryfikatora, który wskazywałby na wysokość alimentów…

Odwołajmy się do przepisów. Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd przy zasądzeniu alimentów będzie zatem brał pod uwagę dwie okoliczności:

– usprawiedliwione potrzeby dziecka;

– możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Małoletnie dziecko powinno mieć zaspokojone uzasadnione potrzeby, czyli takie, których zaspokojenie pozwala mu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształcenia itp.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być określone na takim poziomie, jaki odpowiada stopie życiowej rodziców.

Rodzic dochodzący alimentów na dziecko musi wykazać jakie są usprawiedliwione potrzeby jego dziecka. Należy przedstawić odpowiednie dowody w tym zakresie…

Sąd będzie również badał możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica, a ściślej zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swoich sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody (które zwykle na potrzeby postępowania sądowego będą zaniżane).

Doświadczony adwokat alimenty Gdańsk będzie w stanie określić wysokość alimentów, o którą możecie wystąpić do Sądu. Pomogę w tym Państwu. 🙂

Kiedy można domagać się obniżenia alimentów?

Twoja sytuacja osobista lub finansowa uległa zmianie? Nie jesteś w stanie płacić alimentów w wysokości ustalonej w wyroku sądowym lub ugodzie? Zastanawiasz się kiedy możesz domagać się obniżenia alimentów?

Musisz pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od dwóch okoliczności, a mianowicie od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Sąd brał te kwestie pod uwagę podczas zasądzania alimentów. Od tego czasu mogło się jednak wiele zmienić…

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W praktyce zatem będziesz musiał wykazać przed Sądem, że Twoje możliwości zarobkowe uległy znacznemu pogorszeniu lub sytuacja finansowa beneficjenta świadczeń alimentacyjnych znacznie się poprawiła.

Rzeczone zmiany nie mogą być nieistotne lub tymczasowe. Muszą mieć charakter istotny oraz trwały!

Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie sporządzić pozew o obniżenie alimentów, skontaktuj się ze mną. Jako adwokat alimenty Gdańsk wielokrotnie prowadziłam w przeszłości sprawy o obniżenie alimentów. Dołożę wszelkich starań, aby uzyskać korzystne rozstrzygnięcie.

Pomogę Ci uporać się z trudnościami i zapewnię Ci profesjonalne wsparcie prawne.

Jakie dowody należy przygotować i przynieść na spotkanie z adwokat alimenty Gdańsk?

Kluczowe znaczenie ma ustalenie odpowiedniej wysokości alimentów. W tym celu musicie Państwo gromadzić wszystkie dowody, które są związane z szeroko rozumianymi płatnościami – na przykład na dziecko.

Pomocne mogą okazać się umowy, faktury oraz rachunki. Nie bez znaczenia będą również przybliżone opłaty, które ponosicie w związku z utrzymaniem dziecka (np. wydatki na jedzenie, przybory szkolne, ubrania, lekcje dodatkowe, zajęcia sportowe, kolonie)

Rekomenduję, aby na spotkanie przynieść wszystkie dokumenty, które w Państwa ocenie mogą stanowić dowód w sprawie. Dokonam selekcji i ewentualnie wskażę Państwu jakie dowody warto jeszcze pozyskać.

Jaki wpływ na alimenty ma rozwód bez orzekania o winie?

Bardzo często moi Klienci pytają mnie, czy forma rozwodu ma wpływ na obowiązek alimentacyjny. Jako adwokat alimenty Gdańsk zawsze wyraźnie podkreślam, że tak – i warto o tym wiedzieć przed podjęciem decyzji w tym zakresie.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie, a mianowicie:

– alimenty na dzieci;

– alimenty na współmałżonka.

W tym pierwszym przypadku rozwód bez orzekania o winie nie wpływa na obowiązek alimentacyjny. Niezależnie od typu rozwodu (rozwód bez orzekania o winie, rozwód z winy obu stron, rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka) dzieci są w należyty sposób zabezpieczone.

Rozwód bez orzekania wpływa natomiast w istotny sposób na zakres obowiązku alimentacyjnego na małżonka. W przypadku takiego rozwodu będziecie mogli Państwo domagać się alimentów tylko wówczas, gdy będziecie znajdować się w niedostatku. Co więcej – obowiązek alimentacyjny wygaśnie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków. Wówczas można domagać się alimentów nawet wtedy, gdy nie pozostaje się w niedostatku. Wystarczy, że udowodnicie Państwo, iż Wasza sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu – co przecież zwykle jest naturalnym skutkiem rozwodu.

Rolą adwokat alimenty Gdańsk jest przygotowanie optymalnej i zasadnej strategii procesowej, która przyczyni się do możliwości uzyskania najwyższych alimentów. Pomogę Państwu przezwyciężyć trudności i dołożę wszelkich starań, aby uzyskać korzystne rozstrzygnięcia.

Czy prowadzi Pani sprawy o alimenty tylko w Gdańsku?

W pierwszym rzędzie adresuje swoje usługi do mieszkańców Gdańska, ale z dużym powodzeniem prowadzę sprawy o alimenty również w Gdyni i Sopocie. Działam zatem na terenie całego Trójmiasta.

Jeżeli jednak nie mieszkacie Państwo w Trójmieście i również chcielibyście, abym to ja prowadziła Waszą sprawę – istnieje taka możliwość. W pierwszym rzędzie proszę o nawiązanie kontaktu – ustalimy zasady współpracy w tym zakresie.

Jak skontaktować się z adwokat alimenty Gdańsk?

Pozostawiam do Państwa dyspozycji trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego. W trakcie rozmowy telefonicznej przedstawię Państwu zasady współpracy z moją Kancelarią Adwokacką w Gdańsku.

Jestem tutaj po to, aby pomóc Ci rozwiązać wszystkie Twoje problemy.

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokatrozwodgdansk.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rate this page
Kontakt z Kancelarią