Adwokat rozwód Gdańsk

Adwokat rodzinny Gdańsk

STRONA GŁÓWNA > ADWOKAT RODZINNY GDAŃSK

Adwokat rodzinny Gdańsk

Adwokat rodzinny Gdańsk – to miejsce, w którym otrzymacie fachową pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Prawo rodzinne to nie tylko sprawy o rozwód. Spektrum i różnorodność problemów prawnych występujących na gruncie tej dziedziny prawa jest znacznie szersze. W mojej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku znajdziecie Państwo wsparcie prawne we wszystkich sprawach rodzinnych.

Sprawy rodzinne mają to do siebie, że wiążą się z dużym stresem. Wcale tak jednak nie musi być. Pomogę Ci w zasadzie w bezstresowy sposób wyjść obronną ręką z trudnej sytuacji. Będę rzecznikiem Twoich interesów oraz wsparciem w każdych okolicznościach.

Adwokat rodzinny Gdańsk

Skontaktuj się ze mną - Adwokat Rodzinny Gdańsk

W czym może Ci pomóc adwokat rodzinny Gdańsk?

Adwokat rodzinny to profesjonalny prawnik, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw powstałych na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że Państwa sprawa będzie prowadzona przez adwokata, który prowadził wiele podobnych spraw w przeszłości – dzięki czemu dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby zapewnić usługi prawne na możliwie najwyższym poziomie. Adwokat rodzinny będzie sprawnie poruszał się po przepisach rodzinnych i będzie znał obowiązujące orzecznictwo.

Tak jak w przypadku konkretnej jednostki chorobowej warto udać się do lekarza specjalisty, tak powierzenie swojej sprawy do prowadzenia adwokatowi rodzinnemu jest przejawem najwyższej troski o własne interesy. Nazywam się Małgorzata Wojtanis-Leszkowicz i od kilku lat prowadzę w Gdańsku Kancelarię Adwokacką – o profilu rodzinnym.

Dostarczam swoim Klientom fachowych usług prawnych, które polegają na kompleksowym rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego. W pierwszym rzędzie analizuję Państwa sprawę, przedstawiam strategię działania, a następnie podejmuję niezbędne działania zmierzające do uzyskania satysfakcjonującego dla Państwa rozstrzygnięcia.

Przygotowuję i opiniuję dokumenty, w szczególności pisma procesowe, udzielam bieżącego doradztwa prawnego osobiście i online, a przede wszystkim zapewniam moim Klientom profesjonalną reprezentację prawną w toku postępowania Sądowego. Jednocześnie staram się, aby każde spotkanie w Kancelarii przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Nie tworzę zbędnego dystansu, ponieważ chcę dać moim Klientom poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z nawiązanej współpracy.

Adwokat rodzinny Gdańsk prowadzi wszystkie sprawy rodzinne – na terenie Gdańska i okolic (Gdynia, Sopot). W szczególności reprezentuję swoich Klientów w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego małżonków, władzę rodzicielską, ubezwłasnowolnienie, ustalenie opieki i kurateli.

Poniżej znajdziecie więcej szczegółów dotyczących współpracy ze mną w tym zakresie. Opisuję poszczególne sprawy i problemy, które mogą się tam pojawić. Na tym etapie mogę Państwa zapewnić, że każdą sprawą – nawet najdrobniejszą – traktuję z należytą powagą. Nigdy nie dzielę Klientów na „ważnych” i „ważniejszych”. Jeżeli chcielibyście Państwo poznać ofertę mojej Kancelarii i zadać dodatkowe pytania – zapraszam do kontaktu.

Sprawy o rozwód

Pierwszym skojarzeniem związanym ze sprawami rodzinnymi jest rozwód. Rzeczywiście – sprawy o rozwód są związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym i objęte są moją ścisłą specjalizacją zawodową. Pomagam swoim Klientom uporać się z komplikacjami i zajmuję się wszystkimi formalnościami związanymi ze sprawą o rozwód.

Analizuję Państwa sytuację rodzinną i proponuję rozwiązania, które w mojej ocenie będą najskuteczniejsze. Przygotuję pozew o rozwód, pomogę Ci zebrać dowody, a następnie będę reprezentować Twoje interesy w Sądzie – aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli orzeczenie nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujące – sporządzę i wniosę do właściwego Sądu niezbędne środki odwoławcze.

Jeżeli to Ty zostałeś pozwany w sprawie o rozwód i całkowicie nie zgadzasz się z argumentacją swojego współmałżonka – również znajdziesz w mojej Kancelarii niezbędne wsparcie. Przygotuję odpowiedź na pozew, a w trakcie postępowania będę starała się wykazać, że powód (twój małżonek) mija się z prawdą, a jego roszczenia nie są uzasadnione.

Więcej informacji o mojej ofercie w zakresie rozwodu znajdziesz tutaj.

Adwokat rodzinny Gdańsk – sprawy o alimenty

Sprawy o alimenty są bardzo ważne – dotyczą dostarczania niezbędnych środków utrzymania na małżonka i/lub dzieci. Wywołują one często więcej emocji niż sama sprawa o rozwód. Poprawne uregulowanie wszystkich kwestii finansowych będzie gwarancją zabezpieczenia sytuacji finansowej Twojej i Twoich dzieci. Należy dołożyć wszelkich starań w tej materii.

Pomogę Państwu określić potencjalną wysokość alimentów, których będziecie mogli się domagać, a następnie przygotuję wszystkie dokumenty i podpowiem Wam jakie dowody należy zebrać. Zagwarantuję Państwu kompleksową pomoc prawną, która będzie obejmować wszystkie aspekty Państwa sprawy

Przejmę na siebie w zasadzie wszystkie obowiązki – tak żebyście nie musieli poświęcać jej zbyt dużej uwagi. Sprawy o alimenty prowadzę od wielu lat. Brałam udział w dziesiątkach postępowań alimentacyjnych. Wszystkie sprawy prowadzę z takim samym poziomem zaangażowania. Nie toleruję przeciętności w mojej pracy i jestem perfekcjonistką zorientowaną na osiągnięcie wcześniej zdefiniowanego celu.

Nie wiesz w jakiej wysokości możesz domagać się alimentów? Chcesz uzyskać alimenty na siebie lub/i swoje dzieci? Adwokat rodzinny Gdańsk odpowie na wszystkie Twoje pytania – po prostu skontaktuj się ze mną.

Więcej informacji o mojej ofercie w zakresie alimentów znajdziecie Państwo tutaj.

Adwokat rodzinny Gdańsk prowadzi sprawy o separację

Niekiedy rozwiązaniem Państwa problemów może okazać się separacja. Jeżeli w Twoim małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, możesz domagać się, ażeby Sąd orzekł separację, a ja Ci w tym pomogę.

Separacja pociąga za sobą co do zasady takie same skutki prawne jak rozwód, z tą jednak różnicą, że Twoje małżeństwo nadal będzie trwać. Oznacza to, że pozostając w separacji nie możesz zawrzeć nowego małżeństwa.

Separacja jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie jesteś definitywnie przekonany o konieczności rozwiązania małżeństwa. Adwokat rodzinny Gdańsk podpowie Ci w jaki sposób zapatrywać się na separację i czy ona (w twojej sprawie) odniesie zamierzony skutek.

W pozwie o separację musisz wykazać, że między Tobą, a Twoim współmałżonkiem nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O zupełnym rozkładzie możemy mówić wówczas, gdy zerwaniu uległy wszystkie więzi łączące małżonków (więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza).

Sąd w pierwszej kolejności będzie badał tę przesłankę. Jeżeli jej istnienie nie zostanie należycie udowodnione, to nie uzyskasz separacji i sąd oddali pozew!

Musisz pamiętać, że istnieją również negatywne przesłanki orzeczenia separacji. Wyglądają one podobnie jak w przypadku sprawy o rozwód.
 
Orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 
Każda sprawa jest inna i Sąd może różnie spoglądać na Twoją sytuację. Przykładem przesłanki negatywnej może być ciężka choroba Twojego współmałżonka, który wymaga stałej opieki i wsparcia.
 
Adwokat rodzinny Gdańsk będzie w stanie ocenić Twoje szanse na uzyskanie separacji i doradzi Ci w jaki sposób przygotować pozew w tym zakresie.
 

Czy mogę wrócić do nazwiska panieńskiego po separacji – adwokat rodzinny Gdańsk.

Zasadniczą i najważniejszą różnicą między separacją a rozwodem, o której wspominałam już w poprzednich wpisach jest to, że w przypadku orzeczeniu separacji małżeństwo nadal trwa.
 
Konsekwencją pozostawania w związku małżeńskim jest brak możliwości zmiany nazwiska. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost wyłącza taką możliwość.
 
Jeżeli jednak zdecydujesz się na rozwód, to w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego będziesz mogła powrócić do nazwiska, które nosiłaś przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, adwokat rodzinny Gdańsk będzie w stanie udzielić Ci odpowiedzi – po uprzedniej weryfikacji Twojej sprawy.
Adwokat rodzinny Gdańsk

Ustalenie kontaktów – adwokat sprawy rodzinne Gdańsk

Nic nie jest cenniejsze niż Twoje relacje z dziećmi. Problemy panujące między Wami nie powinny niweczyć dobrych stosunków z waszymi dziećmi. Samo uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić na kilka sposobów:

– w drodze porozumienia zawartego między rodzicami;

– na skutek postanowienia lub wyroku Sądu;

– w wyniku ugody zawartej przed Sądem lub mediatorem.

Jak widzisz istnieje klika sposobów na uregulowanie kontaktów z dziećmi. Ja pomogę wybrać Ci ten najlepszy! Specjalizuję się w prowadzeniu spraw rodzinnych. Na przestrzeni kilku lat pomogłam osobom w podobnej sytuacji. Jako adwokat rodzinny Gdańsk dołożę wszelkich starań, aby udzielić Ci możliwie skutecznego i efektywnego wsparcia prawnego – w miłej i przyjaznej atmosferze – przy zachowaniu tajemnicy adwokackiej.

Podział majątku wspólnego małżonków Gdańsk

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa małżeńska obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Adwokat rodzinny Gdańsk podejmuje się rozwiązywania problemów prawnych w tym zakresie.

W Polsce intercyza (umowa znosząca wspólność ustawową) zyskuje na popularności, ale zwykle jest zawierana już w trakcie trwania małżeństwa. W związku z powyższym sprawy o podział majątku wspólnego małżonków bardzo często pojawiają się na wokandzie sądowej.

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy dopiero po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.  Bynajmniej nie oznacza to, że z podziałem majątku trzeba czekać do momentu rozwiązania małżeństwa przez rozwód, unieważnienia lub jego ustania. Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy do dokonania również w trakcie trwania małżeństwa.

Podział polega na wyjściu ze współwłasności, która utworzyła się przez to, że małżonkowie nabywali różne rzeczy i prawa razem. Podziału można dokonać polubownie, w drodze umowy zawartej przed notariuszem, a jeżeli małżonkowie nie mogą się porozumieć, konieczne będzie postępowanie sądowe o podział majątku.

Tego rodzaju sprawy bywają skomplikowane i wielowątkowe. Wiążą się również z dużymi emocjami. Jest to absolutnie naturalne, ponieważ spory majątkowe zawsze generują spór między stronami. Jako adwokat rodzinny Gdańsk usystematyzuję wszystkie fakty, pomogę Ci skompletować dokumenty, a następnie przygotuję pisma procesowe i będę reprezentować Cię wszędzie tam gdzie to konieczne i celowe.

Warto w tym miejscu przypomnieć jakie składniki majątkowe wchodzą do majątku wspólnego, a jakie nie – pozostając w majątku osobistym każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

– kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

– przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

– przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

– prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

– przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

– prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

–  przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

– przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

– prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

– przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sprawy o podział majątku – zapraszam do kontaktu. Podczas pierwszej konsultacji wytłumaczę Państwu jak wygląda postępowanie w tym zakresie i z jakich możliwości warto skorzystać, aby przyśpieszyć jego przebieg.

Jak w sprawie władzy rodzicielskiej może pomóc adwokat rodzinny Gdańsk?

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków przysługujących rodzicom do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowywania. Ustalenie zakresu i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej na przyszłość ma bardzo duże znaczenie.

Przepisy umożliwiają między innymi powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Adwokat rodzinny Gdańsk to osoba, która będzie w stanie rzetelnie i profesjonalnie reprezentować Twoje interesy – w toku postępowania polubownego i sądowego.

Sprawy rodzinne dotyczące władzy rodzicielskiej są trudne. Spory dotyczące władzy rodzicielskiej i opieki względem wspólnych małoletnich dzieci generują duże emocje. Moja rola w takich sprawach sprowadza się do tłumienia emocji i próby wypracowania korzystnego rozstrzygnięcia dla mojego Klienta – kierując się najlepszym interesem mojego Klienta. 

Czy warto dogadać się w sprawie dziecka? Porozumienie rodzicielskie – adwokat rodzinny Gdańsk

Jeżeli cenisz swój czas i nie chcesz nadwyrężać swoich nerwów i zasobów portfela, to tak. 
 
Zawsze powtarzam swoim Klientom, że rozwód to dopiero pierwszy krok na drodze do pełnego uregulowania ich sytuacji osobistej.
 
Sprawy sądowe trwają coraz dłużej, a moi Klienci niestety coraz częściej odczuwają przewlekłość i przesycenie postępowaniami w sądach…
 
Czy jest na to jakaś rada?
Odpowiedź brzmi – tak, przy odrobinie dobrych chęci obu stron oraz mojej pomocy prawnej postępowanie sądowe może potrwać znacznie krócej, a sprawa może zostać zakończona w kilka miesięcy, a nie lat.
 
Podstawą prawną rodzicielskiego planu wychowawczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 58 § 1 k.r.o.). Przepisy te stanowią, że rodzice mogą przedstawić sądowi porozumienie w trakcie sprawy rozwodowej – albo wraz z pozwem o rozwód, albo po wszczęciu procesu o rozwód.
 
Będzie to Wasza umowa w zakresie najważniejszych kwestii związanych z opieką nad dziećmi. Podpisany przez rodziców plan wychowawczy może z powodzeniem zastąpić sądowe orzeczenie o kontaktach.
 
Dlaczego zatem warto sporządzić plan wychowawczy?
 
Rolą porozumienia wychowawczego – jak każdej umowy – jest wyeliminowanie przyszłych sporów i nieporozumień.
 
Najważniejszym argumentem w moim przekonaniu jest jednak to, że w ten sposób unikniesz ingerencji osób trzecich w Twoje prywatne życie oraz decydowania przez Sąd co jest lepsze dla Ciebie i dla Twojego dziecka, ponieważ o tym wiesz najlepiej tylko Ty.
 
Nie istnieją także żadne przeszkody, aby ustalone pomiędzy Wami zasady zmieniły się lub ewoluowały w razie potrzeby w przyszłości. Co więcej, podpisanie porozumienie nie oznacza, że musicie się sztywno stosować do wszystkich wskazanych tam postanowień, o ile obie strony wyrażą na to zgodę.
 
Jak widać, wiele zależy od Was, w tym także to, jak długo będzie trwało postępowanie przed Sądem.
 
Pamiętaj – mediacja i polubowne zakończenie sprawy to aktualnie najlepsze, najtańsze i najkrótsze rozwiązanie dla każdej ze stron, niezależnie po której stronie barykady stoisz. Adwokat rodzinny w Gdańsku podpowie Ci w jaki sposób skutecznie przygotować porozumienie rodzicielskie – tak aby korzystnie uregulować Twoje sprawy. Jeżeli masz pytania – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią z Gdańska.
 

Ubezwłasnowolnienie – adwokat rodzinny Gdańsk

Ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. W praktyce oznacza to, że taka osoba będzie miała w znacznym stopniu ograniczone możliwości w zakresie samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej i faktycznej. Niekiedy jednak z uwagi na jej stan zdrowia, tego rodzaju działanie będzie niezbędne dla jej dobra. Pomogę Państwu doprowadzić taką sprawę do końca.

Czasami ubezwłasnowolnienie będzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem w konkretnych okolicznościach faktycznych. Zanim jednak skierujesz sprawę na drogę postępowania sądowego – skonsultuj swoją sprawę z adwokatem rodzinnym z Gdańska. Podczas pierwszej rozmowy podpowiem Ci jak przygotować się do takiego postępowania.

Ustanowienie opieki lub kuratora w Gdańsku

W niektórych sytuacjach niezbędne okazuje się ustanowienie kuratora lub opiekuna. Pomogę Państwu dopełnić wszystkich formalności, aby w możliwie najszybszy sposób osiągnąć wyżej wskazany cel.

 

Adwokat Rodzinny Gdańsk

Ile kosztują usługi adwokat rodzinny Gdańsk?

Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – nie znając okoliczności konkretnej sprawy. Koszt usług adwokat rodzinny Gdańsk zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy. Im więcej czasu będę musiała poświęcić na jej prowadzenie, tym koszt usług jest wyższy.

Przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy rodzinnej – przygotuję dla Państwa wycenę, która będzie obejmowała zestawienie kosztów i możliwe modele wynagrodzenia. Na tym etapie sygnalizuję jedynie, że przewiduję możliwość rozłożenia mojego wynagrodzenia na raty – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Niektóre sprawy rodzinne mogą zostać załatwione na drodze polubownej, a niekiedy konieczne stanie się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jako adwokat i mediator zawsze dokładam wszelkich starań, aby poprzez dialog i umiejętności negocjacyjne wypracować korzystne porozumienie. Ten sposób rozwiązywania sporów jest znacznie tańszy i szybszy.

Jak długo będzie trwała pomoc prawna?

Udzielam wsparcia prawnego z zakresu prawa rodzinnego do prawomocnego zakończenia się sprawy. Jeżeli nie uzyskamy satysfakcjonującego orzeczenia – przygotuję odpowiednie środki odwoławcze i złożę je do właściwego Sądu.

Między rozprawami będę pozostawać do Państwa dyspozycji. Na bieżąco przekazuję informacje o postępach w sprawie rodzinnej i ewentualnych zagrożeniach, które mogą pojawić się w toku procesu. Przygotuję również Państwa do wizyty w Sądzie – o ile zajdzie taka konieczność.

Kiedy warto nawiązać kontakt z adwokatem rodzinnym z Gdańska?

Jeżeli doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego i poszukujesz w Gdańsku adwokata, który z empatią i zaangażowaniem poprowadzi Twoją sprawę – zapraszam do kontaktu. Przeanalizuję Twoją sytuację, a następnie zaproponuję strategię działania.

Zależy mi na tym, aby rozwiązać wszystkie Twoje problemy. W związku z powyższym w mojej Kancelarii z Gdańska otrzymasz kompleksową pomoc prawną – we wszystkich sprawach rodzinnych.

Zapraszam do kontaktu – chętnie podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami z zakresu prawa rodzinnego. Pozostawiam do Twojej dyspozycji kilka metod kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się poniżej i w zakładce „kontakt”.

Obszary praktyki

Pytania i odpowiedzi

Jakie sprawy prowadzi adwokat rodzinny?

Adwokat rodzinny rozwiązuje wszystkie problemy prawne, które mogą powstać na gruncie prawa rodzinnego, ale także w obszarze innych dziedzin prawa. W szczególności prowadzę sprawy o: rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów, podział majątku, władzę rodzicielską, ubezwłasnowolnienie, ustalenie opieki i kurateli. Jeżeli zatem doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego - zapraszam do kontaktu.

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawach rodzinnych?

Na to pytanie niestety nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każdy problem prawny, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Głównym czynnikiem, który wpływa na wysokość wynagrodzenia w sprawach rodzinnych jest czas, który będą musiała poświęcić na prowadzenie Państwa sprawy. Przypominam jednak, że zadanie pytania w przedmiocie wysokości wynagrodzenia jest darmowe i do tego Państwa zachęcam . 🙂

Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej adwokata rodzinnego w Gdańsku?

Problemy prawne z zakresu prawa rodzinnego potrafią być skomplikowane i wiążą się z dużymi emocjami. Próba samodzielnego ich rozwiązywania może skończyć się niepowodzeniem - z uwagi na brak doświadczenia procesowego i zaangażowanie emocjonalne. Sprawy rodzinne potrafią oddziaływać na wiele lat naszego życia, dlatego warto skorzystać z usług adwokata rodzinnego, który posiada doświadczenie w rozwiązywaniu takich problemów prawnych. Nawiązanie współpracy z adwokatem rodzinnym jest przejawem najwyższej troski o własne bezpieczeństwo prawne.

Jestem tutaj po to, aby pomóc Ci rozwiązać wszystkie Twoje problemy.

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokatrozwodgdansk.pl. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Kontakt z Kancelarią