Adwokat rozwód Gdańsk

Czego nie robić podczas rozwodu

Czego nie robić podczas rozwodu?

Bardzo często spotykam się z pytaniem czego nie robić podczas rozwodu. Klienci pytają mnie w jaki sposób powinni zachowywać się w trakcie trwania postępowania rozwodowego, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Rzeczone zagadnienie jest jednak bardziej złożone. Sprawa o rozwód – zanim rozpocznie swój oficjalny bieg – powinna być w określony sposób przygotowana i przemyślana. Musicie dokładnie znać cele, które chcecie osiągnąć i ścieżki prowadzące do ich realizacji. Czego zatem nie robić podczas rozwodu? Czy rozwód jest jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji panującej w małżeństwie? Czy warto korzystać z pomocy adwokata w sprawie o rozwód? Zapraszam do lektury mojego najnowszego wpisu blogowego, w którym udzielę odpowiedzi na wyżej wskazane pytania.

Czego nie robić podczas rozwodu?

Poziom skomplikowania spraw o rozwód jest różny. Niekiedy postępowanie będzie krótkie i pozbawione większych emocji, a czasami sprawa o rozwód potrafi zamienić się w wieloletnią batalię sądową, której ostateczny wynik będzie wysoce niepewny. Pytanie czego nie robić podczas rozwodu zdaje się tym bardziej zasadne, że nie każdy w sprawie o rozwód będzie korzystał z pomocy adwokata lub radcy prawnego. To profesjonalny pełnomocnik powinien Cię przygotować do postępowania sądowego – udzielając wyczerpujących informacji o jego przebiegu i ewentualnych zagrożeniach.

Powyższe sprawia, że osoby poszukujące pomocy prawnej w Internecie starają się na własną rękę uzupełnić wiedzę w tym przedmiocie i w należyty sposób przygotować się do sprawy o rozwód. W niniejszym wpisie udzielę Ci odpowiedzi na pytanie czego nie robić podczas rozwodu – kierując się własnym doświadczeniem z sali sądowej. Nie jest bowiem tajemnicą, że pewne zachowania nie będą przybliżać Cię do korzystnego zakończenia sprawy. Każdy zatem komu zależy na pomyślnym ukształtowaniu swojej sytuacji prawno-finansowej po rozwodzie powinien zwracać uwagę na swoje zachowanie – przed – jak i w trakcie trwania sprawy rozwodowej.

Nie podejmuj decyzji o rozwodzie zbyt pochopnie

Może to zabrzmi dość trywialnie, ale nie podejmuj decyzji o rozwodzie zbyt pochopnie. Musisz bowiem pamiętać, że istnieją alternatywne instrumenty prawne, które w skutkach są podobne do rozwodu, ale nie mają charakteru nieodwracalnego. Mowa tutaj rzecz jasna o separacji, która będzie dopuszczalna wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia (rozkład nie powinien mieć charakteru trwałego).

Podstawowa różnica między separacją a rozwodem sprowadza się do tego, że ta pierwsza może zostać na zgodne żądanie małżonków zniesiona. Rozwód tymczasem ma charakter nieodwracalny – w tym sensie, że prawomocne orzeczenie rozwodowe nie będzie mogło być uchylone.

Separacja może być dobrym rozwiązaniem dla par, które widzą szanse na ratowanie związku małżeńskiego. Czasowa rozłąka może dobrze wpłynąć na relacje panujące w małżeństwie, a to z kolei może prowadzić do zniesienia separacja i układania życia na nowo.

Decyzja o rozwodzie powinna być bardzo dobrze przemyślana. Zawsze warto skonsultować swoją sytuację z adwokatem, bowiem może się na przykład okazać, że w Państwa sprawie nie zostały spełnione pozytywne przesłanki rozwodu lub występuje jedna z negatywnych przesłanek. W takich okolicznościach Sąd i tak nie orzeknie rozwodu, a fakt wytoczenia powództwa jeszcze gorzej wpłynie na Waszą sytuację.

Nie staraj się na siłę udowodnić winy drugiego współmałżonka – czego nie robić podczas rozwodu?

Musisz wiedzieć, że w naszym porządku prawnym istnieją trzy możliwe rozstrzygnięcia rozwodowe – biorąc pod uwagę kryterium winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego:

– rozwód bez orzekania o winie (potocznie nazywany rozwodem za porozumieniem stron);

– rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka;

– rozwód z winy obu stron.

Wielu moich Klientów chce udowodnić winę współmałżonka w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Najczęściej chodzi o motywacje emocjonalne i chęć wykazania swojej racji. Oczywiście rozumiem tego rodzaju podejście – niemniej jako adwokat rozwodowy dokładnie znam konsekwencje takich decyzji, które nie zawsze są spójne z celami, które chce osiągnąć mój Mocodawca.

Musisz też wiedzieć, że sprawy o rozwód z orzekaniem o winie są droższe, dłuższe i dużo bardziej skomplikowane. Jeżeli przyjdzie Ci korzystać z pomocy prawnej adwokata, to jego usługi będą kosztowniejsze (większy nakład czasu pracy). Co więcej samo postępowanie dowodowe będzie wielowątkowe, a przez to czasochłonne (konieczność przesłuchania wielu świadków, analiza dokumentów i innych materiałów).

Istnieje jeszcze jedno zasadnicze ryzyko. Sąd nie będzie stopniował winy małżonków. Wystarczy, że tylko w minimalnym stopniu przyczyniłeś się do rozpadu pożycia małżeńskiego, aby sąd orzekł rozwód z winy obu stron.

Hipotetycznie zatem może się zdarzyć, że postępowanie o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków będzie trwać kilka lat, a i tak zakończy się orzeczeniem o winie obu stron. Znam takie przypadki…

Czego nie robić podczas rozwodu? Przemyśl dobrze, czy koniecznie chcesz wykazywać winę drugiego małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Rozwód za porozumieniem stron może być dla Ciebie bardzo dobrą alternatywną – jeżeli chcesz stosunkowo szybko załatwić wszystkie formalności i układać sobie życie na nowo.

Masz nowego partnera/partnerkę? Zostaw tą informację dla siebie!

Często zdarza się, że w trakcie postępowania rozwodowego małżonkowie pozostają już w innym nieformalnym związku. Z prawnego punktu widzenia nie powinno to mieć wpływu na rozwód (o ile rzecz jasna poznałeś/aś partnera/partnerkę po zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego), ale nie oznacza to, że musicie informować o tym Sąd lub stronę postępowania.

Jeżeli Twój przeciwnik procesowy jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, to zapewne będzie chciał wykorzystać tą informację przeciwko Tobie. Jednocześnie przedłuży to postępowanie w Sądzie, bowiem zapewne zostanie przeprowadzone dodatkowe postępowanie dowodowe.

Czego nie robić podczas rozwodu? Nie informuj wszystkich o swoim nowym związku! Więcej informacji o nowym związku w trakcie trwania sprawy o rozwód znajdziesz tutaj.

Odbieraj korespondencję z Sądu

Jeżeli wydaje Ci się, że brak odbierania korespondencji z Sądu uniemożliwi wydanie wyroku w sprawie o rozwód, to jesteś w błędzie. Sąd dwukrotnie skieruje na Twój adres korespondencję i w razie jej nieodebrania przyjmie, że została prawidłowo doręczona (fikcja doręczenia).

Taka postawa tylko Tobie zaszkodzi. Jeżeli nie odpowiesz na pozew w ustalonym terminie, to zostaną spełnione przesłanki do wydania wyroku zaocznego. Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe i wyda takie orzeczenie – najpewniej dla Ciebie niekorzystne.

Czego nie robić podczas rozwodu? Jeżeli zostałeś pozwany, to odbieraj korespondencję i podejmij obronę. Skutki wyroku rozwodowego będą oddziaływały na wiele lat Twojego życia. Nie pozwól, aby to druga strona sporu dyktowała Tobie warunki na przyszłość.

Skorzystaj z pomocy prawnej adwokata

Z obowiązujących przepisów prawa nie wynika obowiązek korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach o rozwód. Nie oznacza to jednak, że nie warto nawiązać współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Postępowanie o rozwód potrafi być wielowątkowe i skomplikowane. Próba samodzielnego prowadzenia takiej sprawy może być złą decyzją. Jesteś przecież emocjonalnie zaangażowany w spór i możesz mieć kłopot z dowiedzeniem swoich racji – nawet gdy prawda leży po Twojej stronie.

Jeżeli druga strona sporu będzie reprezentowana przez zawodowego prawnika, to warto taką dysproporcję wyrównać – nawiązując współpracę z adwokatem rozwodowym, który będzie dbał o należyte zabezpieczenie Twoich interesów.

Czego nie robić podczas rozwodu? Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie występować w Sądzie – nawiąż współpracę z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Podsumowanie – czego nie robić podczas rozwodu?

Czego nie robić podczas rozwodu? Przede wszystkim nie podejmuj decyzji o rozwodzie zbyt pochopnie! Jeżeli już jednak podjąłeś decyzję – we właściwy sposób przygotuj się do postępowania w Sądzie. Wystrzegaj się wyżej wskazanych błędów, a jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie występować w Sądzie – nawiąż współpracę z adwokatem lub radcą prawnym, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. W ten sposób Twoje interesy będą w należyty sposób reprezentowane – z dochowaniem najwyższych standardów.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią