Adwokat rozwód Gdańsk

Kto płaci alimenty po śmierci ojca

Kto płaci alimenty po śmierci ojca?

Wielu moich Klientów zastanawia się kto płaci alimenty po śmierci ojca. Nierzadko bowiem zdarza się, że to właśnie ojciec dziecka był zobowiązany do płacenia alimentów, ale zmarł. Wówczas rodzic dziecka zastanawia się kto i na jakich zasadach będzie płacił alimenty. Czy w razie śmierci ojca dziecka obowiązek alimentacyjny przechodzi automatycznie na inne osoby? A może wygasa i trzeba będzie podjąć dodatkowe działania prawne? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w niniejszym wpisie blogowym.

Kto płaci alimenty po śmierci ojca

Charakter prawny obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Praktyka pokazuje, że rodzice nie zawsze wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego względem dzieci. Wówczas konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i uzyskanie wyroku, który zasądza alimenty.

Może się jednak zdarzyć, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów zmarł. Kto płaci alimenty po śmierci ojca? W pierwszym rzędzie należy odwołać się do charakteru prawnego obowiązku alimentacyjnego, aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Obowiązek alimentacyjny ma ściśle osobisty charakter. Istnieje jedynie między uprawnionym do alimentów, a zobowiązanym do ich płacenia. W momencie śmierci zobowiązanego obowiązek ten wygasa i nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

Czy powyższe oznacza, że nie będzie można domagać się zapłaty alimentów? A może trzeba podjąć inne działania natury prawnej, aby uporządkować sprawę alimentów?

Kto płaci alimenty po śmierci ojca?

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie kto płaci alimenty po śmierci ojca należy dokonać swoistego podziału świadczeń alimentacyjnych. W praktyce chodzi:

– o zaległe raty alimentacyjne, które stały się wymagalne (nastał termin płatności) za życia ojca;

– o świadczenia alimentacyjne na przyszłość.

W momencie śmierci ojca zobowiązanego do płacenia alimentów wymagalne raty alimentacyjne wchodzą w skład spadku (jako pasywa – długi). W konsekwencji spadkobiercy zmarłego będą zobowiązani do ich zapłaty. Zaległe alimenty będzie można zatem odzyskać – korzystając z odpowiedniej drogi prawnej. Dziecko będzie dysponować roszczeniem w tym zakresie.

W skład spadku nie wchodzi jednak prawo do alimentacji jako takie. Spadkobiercy zmarłego ojca nie będą zatem automatycznie zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko w dotychczasowym wymiarze. Nie oznacza to jednak, że dziecko utraci źródło utrzymania.

W takiej sytuacji należy czynić starania, aby ukształtować obowiązek alimentacyjny na linii dziecko – krewni zmarłego ojca. W tym celu konieczne stanie się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego – wobec braku woli dobrowolnego spełniania tych świadczeń.

Czy dziadkowe mogą zostać zobowiązani do płacenia alimentów po śmierci ojca?

Aby uzyskać świadczenia alimentacyjne na przyszłość należy w pierwszym rzędzie ustalić krąg osób, które są zobowiązane do ich zapłaty. Kto płaci alimenty po śmierci ojca? W praktyce najczęściej będą to dziadkowie dziecka lub inni krewni zobowiązani w dalszej kolejności.

Obowiązek alimentacyjny dziadków będzie aktualny wówczas, gdy pozostały przy życiu rodzic – dokładając należytych starań w tym przedmiocie, nie będzie w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, czyli zaspokoić jego usprawiedliwionych potrzeb.

Rodzic – jako przedstawiciel ustawowy dziecka – powinien w jego imieniu pozwać dziadków o alimenty. W razie uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia Sądu, to dziadkowie będą zobowiązani do płacenia alimentów na przyszłość. Jeżeli nie będą wykonywać tego obowiązku – należy skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Wówczas komornik będzie prowadził egzekucję z ich składników majątkowych, tak aby uzyskać zasądzone uprzednio alimenty.

Jak Państwo widzicie śmierć zobowiązanego do płacenia alimentów nie oznacza, że dziecko nie będzie mogło otrzymywać świadczeń alimentacyjnych. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby korzystnie ukształtować ten obowiązek na przyszłość.

Podsumowanie – kto płaci alimenty po śmierci ojca?

Kto płaci alimenty po śmierci ojca? Zaległe i wymagalne świadczenia alimentacyjne wchodzą w skład majątku spadkowego zmarłego ojca. Oznacza to, że do ich zapłaty będą zobowiązani jego spadkobiercy. W przypadku świadczeń alimentacyjnych na przyszłość, należy ustalić który z krewnych w pierwszej kolejności będzie zobowiązany do ich zapłaty. Praktyka pokazuje, że najczęściej będą to rodzice zmarłego ojca, czyli dziadkowie dziecka. Aby uzyskać alimenty należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i potrzebujecie wsparcia w sporządzeniu pozwu i w dalszym prowadzeniu sprawy – zapraszam do nawiązania kontaktu. Jako adwokat rodzinny będę w stanie udzielić Państwu fachowego i rzetelnego wsparcia prawnego.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią