Adwokat rozwód Gdańsk

Podział majątku wspólnego po rozwodzie 1

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie to proces, który może być skomplikowany i emocjonalnie trudny. Małżonkowie muszą podzielić się aktywami i zobowiązaniami zgromadzonymi podczas małżeństwa. Niżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego procesu.

Spis treści

 1. Podział majątku wspólnego
 2. Kiedy zachodzi konieczność podziału majątku?
 3. Jak przebiega proces podziału majątku?
 4. Czego nie obejmuje podział majątku?
 5. Często zadawane pytania

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego po rozwodzie polega na sprawiedliwym rozdzieleniu aktywów i zobowiązań zgromadzonych przez małżonków w trakcie małżeństwa. To proces konieczny, gdy para postanowi zakończyć swój związek małżeński.

Kiedy zachodzi konieczność podziału majątku?

Podział majątku wspólnego jest nieodzowny po rozwodzie. Gdy małżonkowie decydują się na zakończenie małżeństwa, muszą podjąć decyzję, co stanie się z majątkiem, który był wspólny podczas trwania związku. Dotyczy to zarówno mienia ruchomego, jak i nieruchomości, a także innych aktywów i zobowiązań.

Jak przebiega proces podziału majątku?

Proces podziału majątku może mieć różne przebiegi:

 • Ugoda: Małżonkowie mogą dobrowolnie uzgodnić podział majątku i przedstawić go do zatwierdzenia przez sąd. To najszybszy i najmniej konfliktowy sposób rozwiązania tej kwestii.
 • Mediacja: Jeśli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia samodzielnie, mogą skorzystać z usług mediatora. Mediator pomoże im negocjować podział majątku i osiągnąć kompromis.
 • Postępowanie sądowe: Jeśli ugoda nie jest możliwa, a małżonkowie nie decydują się na mediację, sprawa trafia do sądu. Sąd podejmuje decyzję o podziale majątku, uwzględniając wszystkie dostępne dowody i argumenty obu stron. Ten proces może być bardziej czasochłonny i kosztowny.
Podział majątku wspólnego po rozwodzie 2

Czego nie obejmuje podział majątku?

Warto pamiętać, że nie cały majątek małżonków podlega podziałowi. Niektóre składniki majątku są wyłączone z procesu podziału majątku wspólnego, na przykład:

 • Majątek osobisty: Rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa, spadki i darowizny (chyba że spadkodawca/darczyńca inaczej zażyczył), przedmioty osobistego użytku, prawa autorskie i nagrody za osiągnięcia.
 • Długi osobiste: Długi każdego z małżonków, które nie są związane z majątkiem wspólnym, pozostają ich indywidualnym obowiązkiem.

Często zadawane pytania

 1. Jak sąd decyduje o podziale majątku?

Sąd uwzględnia wszystkie dostępne dowody i argumenty obu stron, starając się podzielić majątek w sposób sprawiedliwy.

 1. Czy obowiązuje równy podział majątku?

Niekoniecznie. Sąd może zdecydować o nierównym podziale majątku, uwzględniając okoliczności sprawy.

 1. Czy można odmówić podziału majątku?

Tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład, jeśli istnieją ważne umowy przedmałżeńskie lub umowy regulujące podział majątku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z Kancelarią