Adwokat rozwód Gdańsk

Separacja bez orzekania o winie

Separacja Bez Orzekania O Winie

Wielu moich klientów zastanawia się, czy separacja bez orzekania o winie jest możliwa. Separacja – w odróżnieniu od rozwodu – nie ma charakteru nieodwracalnego. W związku z tym cieszy się stosunkowo dużym powodzeniem, bowiem daje szanse na odbudowanie związku i uporządkowanie relacji. Nie wszyscy jednak chcą, aby Sąd rozstrzygał kwestię winy przy orzekaniu separacji. W ocenie wielu moich Klientów może prowadzić to do powstawania niepotrzebnych napięć, które jeszcze bardziej zaognią między nimi konflikt. Czy separacja bez orzekania o winie jest dopuszczalna? Dlaczego warto zdecydować się na separację bez orzekania o winie? Czym w ogóle jest separacja? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym. Zapraszam do lektury!

Separacja bez orzekania o winie

Separacja bez orzekania o winie – czyli kilka słów o samej separacji

Zanim odpowiem na pytanie, czy separacja bez orzekania o winie jest możliwa, to przybliżę Państwu instytucję samej separacji. Jak się później okaże takie uwagi ogólne będą miały znaczenie dla udzielenia poprawnej odpowiedzi na tytułowe pytanie.

Separacja to taki stan prawny, w którym małżonkowie dalej pozostają w związku małżeńskim, ale nie prowadzą wspólnego życia.

Zgodnie z art. 61 (1) § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

W powyższym przepisie znajduje się podstawowa przesłanka separacja (przesłanka pozytywna), a mianowicie między małżonkami musi nastąpić zupełny rozkład pożycia, aby separacja była w ogóle dopuszczalna.

Pożycie małżeńskie składa się z trzech więzi:

– fizycznej;

– emocjonalnej;

– gospodarczej.

Aby rozkład pożycia miał charakter zupełny musi dotyczyć wszystkich trzech wyżej wskazanych więzi. Sąd będzie analizował te okoliczności i zdecyduje, czy w konkretnej sprawie separacja może zostać orzeczona.

Należy również pamiętać, że mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Nie jest zatem prawdą, że separacja w każdym przypadku zostanie orzeczona. Musi być bowiem spełniona przesłanka pozytywna oraz w sprawie nie mogą występować przesłanki negatywne opisane powyżej.

Przesłanki orzeczenia rozwodu tylko nieznacznie różnią się od przesłanek orzeczenia separacji. W przypadku rozwodu wymaga się, aby rozkład pożycia miał charakter zupełny i trwały. W przypadku separacji wystarczy, aby rozkład był zupełny.

Może się zdarzyć, że jeden z małżonków będzie domagał się separacji, a drugi rozwodu. W takiej sytuacji Sąd zbada, czy roszczenie dalej idące (orzeczenie rozwodu) jest uzasadnione. Jeżeli tak, to Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeknie separację.

No dobrze, ale co z rozstrzyganiem winy w przypadku separacji? Czy separacja bez orzekania o winie jest możliwa?

Czy separacja bez orzekania o winie jest możliwa?

Tak – separacja bez orzekania o winie jest możliwa. Sąd orzekając separację jest co do zasady zobligowany do wskazania, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (tak jak w przypadku rozwodu). W praktyce zatem Sąd może wskazać, że:

– jeden z małżonków ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego;

– oboje małżonkowie ponoszą winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego;

– żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z art. 61 (1) § 3 jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Separacja bez orzekania o winie jest zatem możliwa – w oparciu o wyżej przywołane przepisy prawa.

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeknie o zniesieniu separacji. Ustawodawca nie przewidział żadnego terminu, w którym takie żądanie może się pojawić. Jeżeli dojdziecie Państwo do wniosku, że jesteście w stanie wrócić do wspólnego pożycia – rekomenduję zgłoszenie tej okoliczności do właściwego Sądu.

Jeżeli jednak separacja nie odniosła swojego skutku – warto rozważyć rozwód. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w takiej sprawie – zapraszam do kontaktu.

Dlaczego warto zdecydować się na separację bez orzekania o winie?

Separacja bez orzekania o winie ma wiele zalet. Poniżej przybliżę kilka z nich.

Jeżeli zależy Państwu na szybkim uregulowaniu wszystkich formalności, to separacja bez orzekania o winie będzie właściwym rozwiązaniem. Postępowanie sporne ma to do siebie, że między innymi może trwać bardzo długo. W przypadku wypracowania porozumienia w zakresie separacji samo postępowanie powinno zakończyć się stosunkowo szybko.

Co więcej w trakcie trwania separacji małżonkowie będą mieć czas na odbudowanie związku. Separacja może być czasem potrzebna, aby małżonkowie mogli na spokojnie przemyśleć swoje problemy i podjąć decyzję o przyszłości związku. Jeśli małżonkowie są skłonni do naprawy swojego małżeństwa, separacja może być dla nich szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu.

Separacja bez orzekania o winie pozwala także na uniknięcie dalszego zaogniania konfliktu – właśnie poprzez badanie zawinienia w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Orzeczenie o winie może być trudne i bolesne dla obu stron, a separacja bez orzekania o winie pozwala uniknąć tego rodzaju sytuacji.

Podsumowanie

Separacja bez orzekania o winie może być korzystną formą rozwiązania problemów prawnych pojawiających się w małżeństwie. Małżonkowie będą mieli dodatkowy czas na naprawę swojego związku, a wszystkie formalności związane z separacją będą mogły być załatwione znacznie szybciej. Jeżeli nie czujecie się Państwo na siłach, aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty w sprawie o separację – zapraszam do nawiązania kontaktu. W ramach wykonywanej praktyki adwokackiej prowadzę sprawy o separację.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią