Adwokat rozwód Gdańsk

Czy można zmienić pozew rozwodowy

Czy można zmienić pozew rozwodowy?

Wiele osób zastanawia się, czy można zmienić pozew rozwodowy. Takie pytanie najczęściej pojawia się w trakcie trwania sprawy o rozwód, to jest po złożeniu pozwu rozwodowego do właściwego sądu, ale również przed wszczęciem właściwego postępowania w tym zakresie. Moi Klienci zastanawiają się, czy mogą zmienić żądania pozwu o rozwód, a niekiedy cofnąć go – tym samym nie doprowadzając do rozwodu. Pytanie czy można zmienić pozew o rozwód jest jak najbardziej zasadne. Osoby, które nie mają na co dzień do czynienia z procedurą sądową mają liczne wątpliwości w tym zakresie – stąd powstała konieczność przygotowania tego wpisu blogowego. Czy można zmienić pozew o rozwód? Jak etap postępowania wpływa na dokonanie tej czynności? W jakim zakresie można zmienić pozew rozwodowy? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule.

Czy można zmienić pozew rozwodowy

Czy można zmienić pozew rozwodowy – powody wpływające na taką decyzję

Zmiana pozwu rozwodowego może wynikać z wielu powodów. Najczęściej jest tak, że w toku postępowania o rozwód wyjdą na jaw zupełnie nowe okoliczności, które czynią pierwotne żądania pozwu nieaktualnymi.

Przykład:

Pani Magda wniosła przeciwko swojemu mężowi pozew o rozwód bez orzekania o winie. Chciała rozstać się z mężem możliwie szybko – bez potrzeby „prania brudów”. W toku postępowania o rozwód wyszło na jaw, że mąż Pani Magdy zdradzał ją i wyrażał na jej temat bardzo niepochlebne opinie do swojej kochanki. Pani Magda doszła do wniosku, że w takich okolicznościach chciałaby, aby rozwód nastąpił z wyłącznej winy jej męża.

Pytanie czy można zmienić pozew o rozwód dotyczy także odwrotnych sytuacji. Nie trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym jeden z małżonków występuje o rozwód, ale w toku postępowania chce złagodzić swoje stanowisko procesowe – np. na skutek postawy drugiej strony sporu.

Sprawy o rozwód są nierozerwalnie związane z emocjami. Te z kolei mogą skłaniać stronę powodową do ewentualnych modyfikacji żądań. W każdym przypadku zalecam konsultację z profesjonalnym pełnomocnikiem – adwokatem lub radcą prawnym. Skutki rozwodu będą oddziaływać na Twoje życie wiele lat – stąd decyzja powinna być przemyślana na „chłodno” – najlepiej po rozmowie z prawnikiem.

Najczęściej zmiana pozwu o rozwód wynika z:

– wyjścia na jaw nowych okoliczności, które skłaniają do zaostrzenia/złagodzenia żądań pozwu o rozwód (uzyskanie dostępu do dokumentów, materiałów wideo, wiadomości, zeznań nowego świadka itp.);

– zbyt słabego materiału dowodowego na wykazanie wyłącznej winy jednego małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego;

– chęci dania sobie drugiej szansy – tutaj można zmienić żądanie i domagać się orzeczenia separacji. Co więcej powód może cofnąć pozew rozwodowy pod pewnym warunkami.

Czego w praktyce może dotyczyć zmiana pozwu rozwodowego?

Zmiana pozwu rozwodowego nie jest niczym szczególnym w świetle przepisów procedury cywilnej. Odpowiedź na pytanie, czy można zmienić pozew rozwodowy, powinna zacząć się od przytoczenia podstawy prawnej takiej czynności.

Zgodnie z art. 193 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”) zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu.

W przypadku spraw o rozwód poza wszelką wątpliwością jest fakt, że zmiana pozwu rozwodowego jest dopuszczalna. Sprawy o rozwód są zawsze rozstrzygane przez sądy okręgowe, a w konsekwencji zmiana pozwu rozwodowego nie wpływa na właściwość sądu.

Czy można zmienić pozew rozwodowy oraz czego taka zmiana może dotyczyć? Poniżej przedstawiam cztery możliwe sytuacje:

– powód wystąpił o rozwód z orzekaniem o winie, ale z różnych powodów chce zmienić pozew o rozwód w ten sposób, aby sąd nie orzekał o winie;

– powód wystąpił o rozwód bez orzekania o winie, ale z różnych powodów chce zmienić pozew rozwodowy w ten sposób, aby sąd orzekał o winie (zwykle wyłącznej drugiego małżonka);

– powód wystąpił o orzeczenie rozwodu, ale z różnych powodów nie chce, aby sąd w ogóle orzekał rozwód. Modyfikacja żądania polega na tym, aby w miejsce rozwodu sąd orzekł separację – dając tym samym małżonkom drugą szansę;

– powód wystąpił o rozwód, ale z różnych powodów nie chce, aby sąd orzekał rozwód ani separację. W takiej sytuacji powinien rozważyć cofnięcie pozwu rozwodowego (jakkolwiek cofnięcie pozwu rozwodowego nie jest zmianą powództwa, tak z obowiązku wskazuję Państwu taką możliwość. Więcej informacji przeczytacie w jednym z moich poprzednich wpisów blogowych, które znajdziecie tutaj).

W trzecim przykładzie kryje się pewne niebezpieczeństwo, które wynika z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: „krio”). Zgodnie z art. 61 (2) § 1 krio jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Stosownie natomiast do art. 61 (2) § 2 krio jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Jak zmienić pozew rozwodowy – czy można zmienić pozew rozwodowy?

Zmiana pozwu rozwodowego jest dopuszczalna, ale musicie pamiętać, że powinna nastąpić w określonej formie procesowej. Z wyjątkiem sprawy o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa musi być dokonana jedynie w piśmie procesowym.

Takie pismo powinno spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c. oraz wymogi pozwu z art. 186 k.p.c. Jeżeli nie czujecie się Państwo na siłach, aby samodzielnie zmienić pozew rozwodowy – rekomenduję nawiązanie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Uzyskacie wówczas niezbędne wsparcie prawne w tym zakresie.

Zmiana pozwu o rozwód na różnym etapie postępowania

Pełna odpowiedź na pytanie czy można zmienić pozew rozwodowy powinna uwzględniać etapy postępowania, na których ewentualnie ma się odbyć.

Zmiana pozwu rozwodowego jest dopuszczalna w sądzie pierwszej instancji aż do zamknięcia rozprawy. Możesz również zmienić swoje żądanie w apelacji – w odpowiedni sposób uzasadniając swoją decyzję. Wówczas sąd drugiej instancji będzie weryfikował zasadność Twojego żądania.

Nieco inaczej sprawy wyglądają w przypadku cofnięcia pozwu rozwodowego. Opisywałam to dość obszernie w jednym z poprzednich wpisów blogowych, także zachęcam Cię do lektury.

Podsumowanie – czy można zmienić pozew rozwodowy?

Czy można zmienić pozew rozwodowy? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać takiej czynności. Modyfikacja może dotyczyć różnych elementów pozwu o rozwód, tak samej podstawy faktycznej, jak i konkretnych żądań – np. w zakresie ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Musisz jednak pamiętać, że zmiana pozwu rozwodowego powinna nastąpić w określonej formie, to jest w piśmie procesowym. Zgłoszenie takiego żądania do protokołu w trakcie trwania rozprawy nie wywrze pożądanych skutków prawnych. Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji i chcesz skonsultować swoje możliwości z adwokatem rozwodowym – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Rate this post
Kontakt z Kancelarią