Adwokat rozwód Gdańsk

Zastanawiasz się gdzie złożyć pozew o rozwód w Gdańsku? Zrób to raz i dobrze! Wystrzegaj się błędów.

Podjąłeś decyzję o rozwodzie, przygotowałeś lub zamierzasz przygotować wszystkie dokumenty i nie wiesz gdzie złożyć pozew o rozwód w Gdańsku? Przeszukujesz Internet w poszukiwaniu informacji, ale dalej masz wątpliwości w tym zakresie? W tym artykule wytłumaczę Ci do którego Sądu należy złożyć pozew o rozwód.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Gdańsku

Kiedy mogę złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód, w zasadzie jak każdy inny pozew, możesz złożyć do Sądu zawsze. Inną kwestią jest, czy Sąd orzeknie zgodnie z Twoim żądaniem. Pamiętaj również także o tym, aby dopełnić wszystkich wymogów formalnych. W przeciwnym razie Sąd w ogóle nie przystąpi do merytorycznego rozpoznania Twojej sprawy tylko zwróci pozew, co przedłuży finalnie czas trwania Twojej sprawy rozwodowej.

Jeżeli masz więcej pytań dotyczących tego jak uzyskać rozwód – zapraszam do lektury mojego poprzedniego wpisu blogowego. Ale do rzeczy… 🙂

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Do złożenia pozwu o rozwód mogły Cię skłonić różne okoliczności. Twój współmałżonek mógł Cię zdradzić, stosować wobec Ciebie przemoc psychiczną/fizyczną lub po prostu znacząco różnicie się charakterem oraz światopoglądem. Musisz jednak pamiętać, że Sąd orzeknie rozwód tylko wtedy, gdy między Tobą a Twoim współmałżonkiem nastąpił trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozkład pożycia małżeńskiego występuje wówczas, gdy nie łączy Cię z Twoim współmałżonkiem więź fizyczna, gospodarcza oraz duchowa. Musisz przekonać Sąd, że w świetle wszystkich okoliczności sprawy mało prawdopodobne jest, abyście mogli wrócić do wspólnego pożycia.

Pamiętaj również, że rozkład pożycia małżeńskiego musi mieć charakter trwały. Jeżeli na skutek kłótni zmieniłeś miejsce zamieszkania i kilka dni później wniosłeś pozew o rozwód, to Sąd najpewniej oddali takie powództwo. Bezpiecznie można przyjąć, że rozkład pożycia, aby był uznany za trwały, powinien trwać przynajmniej kilka miesięcy.

Wymogi formalne pozwu o rozwód – wystrzegaj się pomyłek!

Pozew o rozwód, tak jak każde inne pismo procesowe, musi posiadać konkretne elementy, aby nie posiadało braków formalnych. Pozew powinien zawierać:

– dane osobowe powoda (osoby domagającej się rozwodu), tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania;

– dane osobowe pozwanego (Twojego współmałżonka), tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (powód nie musi podawać swojego numeru PESEL).

W samym pozwie musisz sprecyzować czego żądasz, tj:

– domagasz się orzeczenia rozwodu;

– z czyjej winy rozwód ma być orzeczony, ewentualnie bez orzekania o winie (tutaj wymagana jest zgoda Twojego współmałżonka na taką formę rozwodu);

– czy domagasz się alimentów – na siebie lub wspólne małoletnie dzieci;

– jak ma kształtować się władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Nie zapominaj o odpowiednim uzasadnieniu swojego pozwu o rozwód. Od jakości tej części pozwu zależy w zasadzie cały przebieg postępowania o rozwód. Nie idź na skróty i nie korzystaj z gotowych wzorów. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie przygotować takie pismo – skontaktuj się ze mną. Podpowiem Ci jak to zrobić, aby postępowanie w Sądzie nie trwało wieki…

Zastanów się także nad dowodami, które będą miały poprzeć twierdzenia pozwu. Wystrzegaj się jednak powoływania wielu dowodów, w szczególności z zeznań świadków. Niekiedy przesłuchanie dwóch/trzech świadków będzie całkowicie wystarczające. Jeżeli przesadzisz, to Twoja sprawa się po prostu znacznie przedłuży… Wyobraź sobie, że świadek wezwany na termin posiedzenia z różnych powodów nie mógł się na nim stawić. Co zrobi Sąd? Odroczy termin posiedzenia i wezwie świadka na kolejny termin. To może być kilka dodatkowych miesięcy…

Pozew o rozwód należy złożyć do Sądu w dwóch egzemplarzach. Jeden pakiet dokumentów trafi do Sądu, a drugi zostanie przekazany przez Sąd dla strony pozwanej. Przygotuj również pakiet wszystkich dokumentów dla siebie. Jeżeli składasz pozew o rozwód do Sądu osobiście, to otrzymasz pieczątkę potwierdzającą fakt złożenia rzeczonego pisma procesowego. Zawsze miej pod ręką te dokumenty.

Do pozwu o rozwód dołącz skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie. Koniecznie również opłać pozew. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł. Możesz ją uiścić osobiście w Sądzie lub na rachunek właściwego Sądu Okręgowego.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Gdańsku?

Jeżeli już załatwiłeś wszystkie formalności i Twój pozew o rozwód został przygotowany w należyty sposób, to teraz należy go wnieść do właściwego Sądu. Możesz to zrobić osobiście na dzienniku podawczym (w każdym Sądzie znajduje się takie miejsce, po wejściu do Sądu bez trudu je znajdziesz) lub drogą pocztową. Jeżeli pomylisz się i wniesiesz pozew o rozwód do niewłaściwego Sądu, to jeszcze nic straconego. Sąd niewłaściwy przekaże sprawę Sądowi właściwemu. Pamiętaj jednak, że może to trochę potrwać, a tego raczej chcesz uniknąć.

Sąd Rejonowy czy Sąd Okręgowy?

W Polskim porządku prawnym, w ramach sądownictwa powszechnego, wyróżniamy trzy typy sądów: rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Pozew o rozwód zawsze należy składać do Sądu Okręgowego, ponieważ te Sądy, z mocy ustawy, są właściwe do rozpoznawania spraw o rozwód.

Do którego Sądu w Gdańsku mam złożyć pozew o rozwód?

Już wiesz, że pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego. Pamiętaj również, że powinieneś skierować go do właściwego wydziału. Każdy Sąd Okręgowy w Polsce posiada swoją stronę internetową. W ramach strony internetowej znajdziesz podstrony poszczególnych wydziałów. Na rzeczonych podstronach znajdziesz informacje dotyczące zakresu spraw, którymi zajmują się poszczególne wydziały. Szukaj w ramach wydziałów cywilnych rodzinnych. Jeżeli konkretny wydział zajmuje się sprawami o rozwód – tam adresuj pozew.

Po więcej informacji ogólnych zapraszam do innego wpisu blogowego – rozwód który sąd.

Właściwość miejscowa

Zanim jednak złożysz pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, to musisz pochylić się nad zagadnieniem właściwości miejscowej. Może się bowiem okazać, że pozew o rozwód będziesz musiał złożyć do innego Sądu Okręgowego.

Podstawowa zasada jest taka, że pozew o rozwód należy skierować do Sądu Okręgowego, w którego okręgu mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z Was w tym okręgu przebywa. W przeciwnym wypadku właściwy będzie Sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsca zamieszkania nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda.

Więcej informacji w przedmiocie właściwości miejscowej znajdziesz w moim innym wpisie blogowym – rozwód który Sąd.

Jeżeli przeanalizowałeś wszystkie okoliczności i doszedłeś do wniosku, że Gdańsk jest miastem, w którym należy złożyć pozew o rozwód, to złóż go do Sądu Okręgowego w Gdańsku do II Wydziału Cywilnego Rodzinnego. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie internetowej.

Podsumowanie

Zanim złożysz pozew o rozwód zadbaj o jego jakość. Sprawa o rozwód będzie wywierała skutki przez wiele lat Twojego życia. Nie pozwól sobie na bylejakość. Sąd będzie inaczej na Ciebie spoglądał podczas sprawy o rozwód, jeżeli Twój pozew będzie przemyślany, zwięzły i logiczny. Pamiętaj jednocześnie o tym, aby rzeczone pismo procesowe spełniało wszystkie wymagania formalne. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie przygotować pozew o rozwód, to nic straconego. Jako adwokat rodzinny pomogłam już dziesiątkom klientów w sprawach o rozwód. Zadbam o Twoje interesy i będę reprezentować Cię w toku postępowania o rozwód. Umów się ze mną na niezobowiązującą rozmowę, a przedstawię Ci Twoje możliwości.

Niniejszy post nie stanowi porady prawnej. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego wpisu, zapraszam do kontaktu. 🙂

5/5 - (1 vote)
Kontakt z Kancelarią