Adwokat rozwód Gdańsk

Jak uzyskać rozwód?

Jak uzyskać rozwód?

Jesteś zdecydowany rozwieść się ze swoim współmałżonkiem i zadajesz sobie pytanie jak uzyskać rozwód? Musisz pamiętać o kilku aspektach, które są szczególnie ważne w postępowaniu rozwodowym. Zawsze podejmuj decyzje świadomie – znając wszystkie konsekwencje swoich działań. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych nieporozumień i zabezpieczysz swoje interesy.

Jak uzyskać rozwód

Obecnie współczynnik rozwodów w  Polsce jest najwyższy w województwie pomorskim, co wskazuje na to, że liczba rozwodówGdańsku, Gdyni i okolicznych miejscowościach jest najwyższa w kraju. Popandemiczny spadek spraw rozwodowych i o separację był, jak wszystko na to wskazuje, chwilowy. Wraz ze znoszeniem przez rząd kolejnych obostrzeń kancelarie odnotowują wzrost zainteresowania klientów tym obszarem. Niniejsze kompendium zostało opracowane z myślą o ludziach, którzy szukają informacji o tym : jak uzyskać rozwód? Jak się rozwieść?

Kiedy podjąć decyzję o rozwodzie? Jak uzyskać rozwód?

Rozwód to niezwykle trudne chwile dla rodziny. Decyzja o formalnym rozwiązaniu małżeństwa wiąże się z dużą dozą skrajnych emocji, które nie ułatwiają wyboru właściwej drogi. Z doświadczenia zawodowego wiem, że podjęcie ostatecznej decyzji ułatwia skorzystanie z usług psychologa lub mediatora. Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Wojtanis, znajdująca się w Gdańsku, oferuje niezbędną pomoc prawną, komfort psychiczny i wsparcie w doprowadzeniu sprawy do końca. W trakcie podejmowania decyzji pojawia się wiele wątpliwości i pytań – chociażby jak uzyskać rozwód?

Warunkiem koniecznym dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego oraz trwałego rozpadu pożycia między małżonkami. Jak zdefiniować trwały i zupełny rozkład pożycia? Mówimy o nim wtedy, gdy małżonków nie łączą już więzi: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Czy powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie? Nie. Małżeństwo może więc łączyć wspólne zamieszkanie (więź gospodarcza), ale jeśli doszło do zupełnego zaniku więzi duchowej i fizycznej rozkład pożycia można uznać za zupełny. Co więcej, do uznania braku więzi duchowej wcale nie jest konieczne udowodnienie wrogości i nienawiści do współmałżonka – utrzymywanie poprawnych stosunków, na przykład ze względu na małoletnie dzieci nie będzie wskazywało na istnienie więzi.

W końcu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności konkretnej sprawy, o braku trwałego pożycia mówimy wtedy, gdy można stwierdzić, że powrót małżonków do wspólnego życia nie nastąpi.

To sąd będzie oceniał, czy obie przesłanki w Twojej sytuacji występują – dlatego tak ważne jest przygotowanie odpowiedniego materiału dowodowego. Pozew jest pismem procesowym, które możesz sporządzić zarówno samodzielnie, jak i skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika. Czy warto korzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie? Może to okazać się złudną oszczędnością pieniędzy i stratą czasu. Niestety, takie “gotowce” nie są dopasowane do Twojej sytuacji, mogą pomijać wątki o zasadniczym znaczeniu w sprawie. Zatem, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie.

Pamiętaj, że nie zawsze rozwód będzie możliwy do osiągnięcia. To kiedy rozwód jest niemożliwy determinuje wiele czynników. Zanim zatem podejmiesz decyzję w tym zakresie, to dokładnie przeanalizuj wszystkie okoliczności swojej sprawy lub zleć to profesjonaliście.

Co musi zawierać pozew o rozwód i jakie dokumenty powinny mu towarzyszyć?

Wraz z pozwem rozwodowym złożyć należy stosowne dokumenty, min. odpis aktu urodzenia, ustalenia sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi czy wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. W trakcie sprawy rozwodowej możliwe jest też dokonanie podziału wspólnego majątku. Należy wówczas zawrzeć w pozwie rozwodowym odpowiedni wniosek.

Jaki wybrać sąd? O właściwości miejscowej decyduje ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W sytuacji niespełnienia powyższej podstawy pozew należy złożyć do Sądu Okręgowego właściwego miejscowo wyłącznie dla strony pozwanej. Opłata stała pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Musisz pamiętać, że pozew o rozwód należy opłacić. Opłata stała od pozwu wynosi 600 zł. Jeżeli jednak Twoja sytuacja finansowa jest trudna- Sąd może zwolnić Cię o konieczności ponoszenia tej opłaty-pod warunkiem, że złożysz uprzednio stosowny wniosek oraz oświadczenie o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Pozew musi zawierać wskazanie żądania, czyli określenie tego, czy wnosisz o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie.

Kwestia winy w rozpadzie małżeństwa zawarta jest w trzech wariantach: bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, z orzeczeniem winy obojga małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego oraz z orzeczeniem wyłącznej winy pozwanego za rozkład pożycia małżeńskiego. Rozwód z orzeczeniem o winie będzie miał największe znaczenie w przypadku powstania po którejś ze stron obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiej. Zgodnie z prawem, możliwość domagania się alimentów od byłego małżonka uzależniona jest od stanu niedostatku – czyli takiego, który uniemożliwia zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Postępowanie sądowe zarówno w przypadku orzekania o winie dotyczące wyłącznie jednego małżonka jak i winie obojga znacznie wydłuża postępowanie czyniąc je także wyczerpującym emocjonalnie. Spowodowane jest to długotrwałym postępowaniem dowodowym w celu ustalenia winy za rozkład pożycia. Rozwody z orzekaniem o winie rzadko kończą się na jednej rozprawie. Jeżeli zależy Ci na szybkim uzyskaniu rozwodu i komforcie psychicznym w tym trudnym czasie warto przemyśleć uzyskanie fachowego wsparcia.

Wybór profesjonalnego pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował jest kluczową kwestią. Kancelaria Adwokacka Wojtanis prowadzi kompleksową obsługę spraw rozwodowych na terenie Gdańska.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Małgorzaty Wojtanis poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie głównej.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią