Adwokat rozwód Gdańsk

Ile bierze adwokat za podział majątku

Ile wynosi wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział majątku?

Jeżeli czytasz ten wpis, to najpewniej chciałbyś dokonać podziału majątku i zastanawiasz się „ile bierze adwokat za podział majątku”. Chcesz skorzystać z pomocy prawnej adwokata, ale nie wiesz ile wynosi jego wynagrodzenie w takiej sprawie? Szykujesz się do sprawy rozwodowej i o podział majątku i chcesz dokładnie rozpisać sobie koszty, które poniesiesz za prowadzenie sprawy? Zapraszam do lektury niniejszego wpisu blogowego. Wytłumaczę Ci od jakich czynników zależy wysokość wynagrodzenia adwokata i postaram się odpowiedzieć na pytanie „ile bierze adwokat za podział majątku”. Pamiętaj proszę, że wysokość stawek poszczególnych adwokatów w Polsce może się różnić – dlatego będę opierać się na stawkach minimalnych – poniżej których adwokat nie powinien wycenić swojej pracy.

ile bierze adwokat za podział majątku - portfel i pieniądze

Czym jest podział majątku? Ile bierze adwokat za podział majątku?

Zanim wytłumaczę „ile bierze adwokat za podział majątku”, to trochę teorii. Znajomość podstawowych pojęć dotyczących podziału majątku będzie dla Ciebie bardzo cenna, ponieważ będziesz w stanie lepiej zrozumieć przebieg postępowania i przysługujące Tobie prawa.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W naszym porządku prawnym wyróżniamy trzy ustroje majątkowe:

– wspólność ustawowa;

– rozdzielność majątkowa;

– rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Jeżeli zastanawiasz się ile bierze adwokat za podział majątku, to najpewniej chodzi Ci o majątek wspólny. Twoja sytuacja jest typowa, bowiem większość małżeństw w Polsce funkcjonuje w tym ustroju. Powodów powyższego stanu rzeczy jest wiele, ale nie będą one przedmiotem niniejszego wpisu.

Sama istota podziału majątku wspólnego jest prosta. Celem wszystkich działań natury prawnej jest doprowadzenie do sytuacji, w której poszczególne składniki majątkowe dotychczas objęte wspólnością majątkową (na przykład mieszkanie) staną się wyłączną własnością jednego z małżonków/eksmałżonków. Jak Państwo się domyślają tego rodzaju sprawy wiążą się z dużymi emocjami, dlatego skorzystanie z usług adwokata/mediatora może okazać się nieocenione.

Kiedy odbywa się podział majątku?

Wielu moich Klientów niesłusznie przyjmuje, że podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy tylko po rozwodzie. Prawdą jest, że najczęściej właśnie wtedy dochodzi do podziału majątku, ale bynajmniej nie oznacza to, że nie można dokonać tego wcześniej. Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić przed rozwodem, bezpośrednio po rozwodzie, a także wiele lat po rozwodzie. Moment podziału majątku ma zatem kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na pytanie „ile bierze adwokat za podział majątku”.

Podział majątku przed rozwodem (w trakcie trwania małżeństwa)

Małżonkowie mogą z różnych powodów chcieć dokonać podziału majątku jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Obowiązujące przepisy prawa dają taką możliwość, z której często korzystają małżonkowie.

Aby dokonać podziału majątku w trakcie trwania małżeństwa należy doprowadzić do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeżeli chcesz to osiągnąć bez uprzedniego rozwodu, to możesz to zrobić na trzy sposoby, a mianowicie:

– wystąpić z powództwem o separację (separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, ale jej zasadniczym skutkiem jest ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej);

– wystąpić do sądu z wnioskiem o dokonanie podziału majątku;

– zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową (intercyzę – nie jest wymagana żadna szczególna forma, chyba że w skład majątku wchodzi nieruchomość – wówczas taka umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego).

Tytułem ciekawostki wskazać jedynie wypada, że wspólność majątkowa małżeńska ustaje również w wyniku ogłoszenia względem jednego małżonka upadłości, a także ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Powodów podziału majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa może być wiele. W każdym razie jest to czynność wysoce sformalizowana i bardzo istotna. Ewentualne zaniedbania i niedociągnięcia w tym zakresie mogą rzutować na Twoją przyszłą sytuacją finansową.

Podział majątku po rozwodzie

Najczęściej do podziału majątku dochodzi po rozwodzie. Jeżeli małżonkowie nie są w stanie wypracować porozumienia w tym zakresie – pozostaje wystąpienie do Sądu o przeprowadzenie podziału.

Jaki zatem wpływ ma tryb podziału na to ile bierze adwokat za podział majątku? Sprawy sądowe dotyczące podziału majątku bywają trudne i skomplikowane. Adwokat musi poświęcić wiele godzin na przygotowanie pism procesowych oraz na reprezentację w Sądzie. W konsekwencji sądowe podziały majątku będą po prostu droższe niż konsultacje i ewentualne negocjacje w sprawie wypracowania treści umowy na podział majątku. Jeżeli wydaje Ci się, że Twój współmałżonek nie zgodzi się na umowny podział majątku – skontaktuj się ze mną. Jestem adwokatem i mediatorem i wielokrotnie udawało mi się przekonać drugą stronę do rokowań.

Ile bierze adwokat za podział majątku? Jakie wynagrodzenie trzeba będzie zapłacić adwokatowi?

Wysokość wynagrodzenia adwokata – w zasadzie w jakichkolwiek sprawach – zależy od kilku czynników. Głównym determinantem wpływającym na to ile bierze adwokat za podział majątku jest czas pracy, który profesjonalny pełnomocnik będzie musiał poświęcić na prowadzenie sprawy.

Zwróć uwagę, że w zasadzie każda sprawa o podział majątku będzie się od siebie różnić. W jednej małżonkowie będą skłonni do wypracowania porozumienia, a w innej nie. Z kolei w niektórych sprawach majątek będący przedmiotem podziału będzie bardzo duży – co z kolei przełoży się znowu na większy nakład pracy adwokata.

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Główne czynniki wpływające na to ile bierze adwokat za podział majątku, to:

– czas pracy nad sprawą (w dużym skrócie – im sprawa bardziej skomplikowana i wielowątkowa – tym wynagrodzenie będzie wyższe – z uwagi na większy nakład czasu pracy adwokata);

– renoma adwokata (na ten czynnik składa się wiele elementów, adwokat który specjalizuje się w prowadzeniu spraw o podział majątku będzie zwykle droższy od adwokata, który prowadzi praktykę ogólną. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym doświadczenie profesjonalnego pełnomocnika – im dłużej zajmuje się takimi sprawami – tym jego wynagrodzenie zwykle będzie wyższe);

– dodatkowe koszty (koszty dojazdu na rozprawy, ilość posiedzeń w Sądzie, czas trwania negocjacji);

– miasto (adwokaci z większych miast są zwykle drożsi, ponieważ koszty życia w większych miastach są zwykle wyższe).

Stawki minimalne za podział majątku – ile bierze adwokat za podział majątku?

To ile bierze adwokat za podział majątku zostanie ustalone w Państwa umowie z adwokatem. Należy przy tym pamiętać, że minimalne stawki za czynności adwokackie zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie i adwokat powinien się nimi kierować przy ustalaniu wysokości swojego wynagrodzenia.

Minimalna stawka adwokata za sprawę o podział majątku zależy od wartości udziału i wynosi:

– do 500 zł – 120 zł;

– powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;

– powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;

– powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;

– powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;

– powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;

– powyżej 200 000 zł do 2 000 000 – 14 400 zł;

– powyżej 2 000 000 do 5 000 000 – 15 000 zł;

– powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Jeżeli małżonkowie wypracują porozumienie w zakresie podziału majątku i skierują zgodny wniosek o jego podział, to wówczas wyżej wskazane stawki minimalne są niższe o 50 %.

Podsumowanie – ile bierze adwokat za podział majątku

Ile bierze adwokat za podział majątku? Jak widzisz to zależy od wielu czynników. Jeżeli chciałbyś uzyskać precyzyjne informacje w tym zakresie – po prostu poproś adwokata o wycenę. W większości przypadków zadanie takiego pytania jest darmowe. Adwokat przeanalizuje okoliczności Twojej sprawy i przedstawi wysokość wynagrodzenia – również w zakresie zasad jego wypłaty.

Jeżeli chciałbyś porozmawiać o swojej sprawie o podział majątku – zapraszam do kontaktu. Jedną z moich podstawowych specjalizacji zawodowych jest prowadzenie spraw rodzinnych, w tym spraw o podział majątku wspólnego małżonków.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Rate this post
Kontakt z Kancelarią