Adwokat rozwód Gdańsk

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Pytanie ile trwa rozwód z orzekaniem o winie ma niekiedy fundamentalne znaczenie dla ostatecznej decyzji w przedmiocie wyboru sposobu rozwiązania małżeństwa. Długotrwałe procedury sądowe potrafią skutecznie zniechęcić do podejmowania działań natury prawnej – szczególnie tak trudnych jak rozwód. W powszechnym odbiorze zdaje się pokutować przekonanie, że rozwód z orzekaniem o winie potrafi trwać kilka lat, a to dla niektórych stanowi barierę nie do przejścia. W wielu jednak przypadkach rozwód stanowi jedyne wyjście z trudnej sytuacji panującej w małżeństwie i musi zostać przeprowadzony.  Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie? Dlaczego takie postępowanie jest dłuższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie? Czy adwokat w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie może przyczynić się do przyśpieszenia postępowania? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie – czyli kilka słów o samym rozwodzie i możliwych typach rozstrzygnięcia

Zanim odpowiem na pytanie ile trwa rozwód z orzekaniem o winie, to przybliżę Państwu trzy możliwe rozstrzygnięcia, które mogą zapaść w sprawie o rozwód. W naszym porządku prawnym rozwód może zostać orzeczony:

– z wyłącznej winy jednego małżonka;

– z winy obu stron;

– bez wskazywania małżonka, który jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego (rozwód bez orzekania o winie – niekiedy nazywany rozwodem za porozumieniem stron).

Szczegółowe regulacje dotyczące rozwodu znajdziecie Państwo w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Rozwód z wyłącznej winy zostanie orzeczony w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków jest odpowiedzialny za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W praktyce dość często spotykam takie sytuacje.

Z kolei rozwód z winy obu stron zostanie orzeczony wówczas, gdy to działania/zaniechania obojga małżonków przyczyniły się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Dla sądu nie będzie mieć przy tym znaczenia, że np. jeden z małżonków w zdecydowanie większym zakresie odpowiada za powyższe. W naszym porządku prawnym nie istnieje zasada stopniowania winy w sprawie o rozwód i wystarczy, że jeden z małżonków przyczynił się do rozpadu pożycia tylko w minimalnym zakresie, aby sąd rozwiązał małżeństwo z winy obojga małżonków.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd nie ustala, który z małżonków jest winien rozpadu pożycia małżeńskiego. Przy czym dalej należy pamiętać, że rozwód zostanie orzeczony tylko wówczas, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (podstawowa przesłanka rozwodu), a w okolicznościach konkretnej sprawy nie występują negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Żądanie rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie powinno znaleźć się w pozwie o rozwód. Sąd może bowiem odstąpić od orzekania o winie tylko na zgodny wniosek małżonków.

Życie pisze różne scenariusze i niekiedy nie jest możliwe uzyskanie rozwodu za porozumieniem stron. Spór może być na tyle zaogniony, że nawet pomoc prawna adwokata może być niewystarczająca, aby wypracować konsensus. W konsekwencji powyższego powstaje pytanie ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód z orzekaniem o winie to rodzaj rozwodu, w którym sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Wina może wynikać z różnych przyczyn, takich jak: zdrada, przemoc domowa, alkoholizm, narkomania, zaniedbywanie rodziny, niezgodność charakterów itp.

Wszystkie wyżej wskazane okoliczności będą przedmiotem oceny sądu. W konsekwencji postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie trwa zdecydowanie dłużej niż w przypadku innego rodzaju rozwodu i jest to główny determinant czasu trwania rozwodu z orzekaniem o winie.

Na czas trwania rozwodu z orzekaniem o winie wpływa wiele czynników, takich jak:

– poziom skomplikowania sprawy rozwodowej: Rozwód to nie tylko samo rozwiązanie małżeństwa. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to niekiedy sprawy dotyczące opieki, kontaktów, władzy rodzicielskiej i alimentów pochłaniają bardzo dużo czasu. Pozostawanie w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej również nie będzie sprzyjało szybkości postępowania, ponieważ sąd będzie musiał dokonać podziału majątku.

– liczba dowodów i rodzaj dowodów, które będą musiały być przeprowadzone przez sąd: Im więcej przedstawicie Państwo dowodów, tym postępowanie o rozwód będzie trwać dłużej. Dowody osobowe (przesłuchanie świadków) potrafią znacznie wydłużyć postępowanie. Wypada jedynie wspomnieć, że ewentualne niestawiennictwo świadka na termin rozprawy będzie skutkowało koniecznością ponownego przesłuchania – tym razem już w innym terminie.

– obciążenie poszczególnych sądów: Obciążenie sądów również wpływa na to ile trwa rozwód z orzekaniem o winie. Jeżeli w konkretnym sądzie jest dużo spraw rozwodowych, to terminy rozpraw mogą być odległe. Trudno przy tym o podanie konkretnych liczb. Adwokat powinien Państwa poinformować ile mniej więcej we właściwym Sądzie Okręgowym czeka się na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.

– współpraca małżonków: Jeżeli małżonkowie są w stanie porozumieć się co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem, to rozwód może być orzeczony szybciej. Dużą rolę w tym zakresie mogą odgrywać pełnomocnicy procesowi stron, którzy będą w stanie wypracować najważniejsze pryncypia. Jako adwokat i mediator pomagam swoim Klientom w trudnych sprawach rozwodowych. Jeżeli uważasz, że wypracowanie porozumienia z Twoim współmałżonkiem jest niemożliwe – pozwól mi spróbować.

– poprawność wykonywanych czynności: Sprawa o rozwód jest postępowaniem sądowym, które rządzi się swoimi prawami. Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy i nie korzystasz z pomocy prawnej adwokata, możesz popełnić szereg błędów, które przełożą się na czas trwania sprawy o rozwód.

Ale ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Najczęściej takie sprawy trwają od kilku do kilkunastu miesięcy, przy czym brałam udział w sprawach, które trwały kilka lat. Jeżeli zależy Państwu na możliwie szybkim poprowadzeniu sprawy o rozwód – warto wypracować porozumienie z drugim współmałżonkiem – przynajmniej co do elementarnych kwestii związanych z rozwodem.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie jest korzystniejszy dla małżonków, ponieważ nie wiąże się z koniecznością wykazywania, kto jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego. W konsekwencji małżonkowie nie muszą prowadzić żmudnego i długotrwałego postępowania dowodowego i mogą skupić się na dokończeniu wszelkich innych formalności związanych z rozwodem. Zwykle takie sprawy nie trwają dłużej niż kilka miesięcy – przy czym znowu kluczowe znaczenie ma obłożenie konkretnych sądów.

Generalny wniosek jest taki – im więcej kwestii zostanie objętych porozumieniem przez małżonków, tym postępowanie o rozwód będzie trwało krócej.

Rola adwokata w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie

Z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, abyście Państwo samodzielnie występowali w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie. Problem zaczyna się wówczas, gdy druga strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Spójrzmy prawdzie w oczy – konfrontacja na sali rozpraw z adwokatem lub radcą prawnym drugiego małżonka nie będzie należała do najłatwiejszych. Zawodowy prawnik doskonale zna przepisy i treść orzecznictwa i będzie w stanie w przekonywujący sposób prezentować argumenty drugiej strony sporu.

Skorzystanie z usług adwokata, jakkolwiek będzie niwelować wyżej wskazaną dysproporcję, tak może wpłynąć na czas trwania sprawy o rozwód z orzekaniem o winie. Odpowiedź na pytanie ile trwa rozwód z orzekaniem o winie powinna również uwzględniać to, czy korzystasz z pomocy prawnej adwokata, czy nie.

Adwokat w pierwszym rzędzie będzie starał się pomóc małżonkom się porozumieć co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem.

Profesjonalny pełnomocnik przygotuje dla Ciebie wszystkie pisma procesowe, w szczególności pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew o rozwód i zadba o to, aby wszystkie czynności były podejmowane we właściwym czasie.

Wydaje się zatem, że sprawy o rozwód z orzekaniem o winie trwają krócej, gdy bierze w nich udział profesjonalny pełnomocnik, który nie będzie tolerował zbytniego „przewlekania” postępowania i w każdym razie spotka się to z odpowiednią reakcją procesową.

Jeżeli poszukujesz adwokata, który pomoże Ci załatwić wszystkie formalności w sprawie o rozwód – w miłej i przyjaznej atmosferze – zapraszam do nawiązania kontaktu. Specjalizuję się w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego.

A może mediacja?

Im dłużej trwa sprawa o rozwód, tym jest to bardziej dolegliwe dla stron tego postępowania. Wielu moim Klientom zależy na szybkim załatwieniu wszystkich formalności, tak aby mogli na nowo układać sobie życie. W takich sytuacjach skuteczne mogą okazać się mediacje rozwodowe, których efektem będzie sporządzenie ugody mediacyjnej. Taka ugoda jest dołączana do pozwu o rozwód i co do zasady postępowanie sądowe powinno zamknąć się na jednej rozprawie.

Jako adwokat i mediator pomagam swoim Klientom osiągnąć wyżej wskazany skutek. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że wypracowanie porozumienia nie jest możliwe – pozwól mi działać. Jeżeli druga strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, to szanse na osiągnięcie satysfakcjonujących rozwiązań rosną. Nikt przecież co do zasady nie chce, aby jego sprawa o rozwód z orzekaniem o winie trwała wiele lat.

Podsumowanie

To ile trwa rozwód z orzekaniem o winie jest zdeterminowane przez wiele czynników, takich jak: poziom skomplikowania sprawy, współdziałanie małżonków, rodzaj i ilość dowodów oraz obciążenie konkretnych sądów. Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie zwykle trwają od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Małżonkowie, którym zależy na sprawnym i szybkim zakończeniu wszystkich formalności związanych z rozwodem powinni wybrać inną formę rozwiązania małżeństwa – najlepiej bez orzekania o winie. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i poszukujecie adwokata rozwodowego – zapraszam do nawiązania kontaktu. Pomogę Państwu możliwe bezstresowo przejść przez całe postępowanie i uzyskać optymalne rozstrzygnięcie.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią