Adwokat rozwód Gdańsk

Rozwód bez adwokata

Rozwód bez adwokata

Wiele osób zastanawia się, czy rozwód bez adwokata jest zasadny i celowy. Oczywiście rozwód to trudny i czasochłonny proces, przy czym nie jest prawdą, że zawsze trzeba zatrudniać adwokata, aby uzyskać rozwód. Żadne przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają, aby osoba chcąca uzyskać rozwód musiała korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Przymus adwokacko-radcowski obowiązuje w innych przypadkach, na przykład w toku całego postępowania toczącego się przed Sądem Najwyższym. Niemniej jednak wiele osób decyduje się na nawiązanie współpracy z adwokatem w sprawie o rozwód. Nie jest bowiem tajemnicą, że sprawy o rozwód cechują się wysokim stopniem skomplikowania, a od ich rozstrzygnięcia zależy przyszła sytuacja osobista i majątkowa małżonków. Jakie są zalety rozwodu bez adwokata? Co należy zrobić, aby uzyskać rozwód bez adwokata? Jakie są wady rozwodu bez adwokata? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym.

Rozwód bez adwokata

Kiedy rozwód bez adwokata będzie zasadny?

Rozwód bez adwokata będzie dobrym rozwiązaniem wówczas, gdy:

– małżonkowie są zgodni co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem, takich jak rodzaj rozwodu (rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, rozwód z winy obu stron, rozwód bez orzekania o winie), sposób podziału majątku, opieka i władza rodzicielska nad dziećmi, alimenty (na dzieci i ewentualnie na małżonka);

– małżonkowie mają niewielki majątek i nie mają żadnych długów;

– małżonkowie są w stanie samodzielnie załatwić wszystkie formalności związane z rozwodem – chociażby w postaci sporządzenia jasnego i czytelnego pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew;

– małżonkowie są w stanie samodzielnie ocenić, czy w ich sprawie w istocie zostały spełnione pozytywne przesłanki rozwodu oraz nie występują negatywne przesłanki, które uniemożliwiają rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Rozwód to stresujący i trudny proces. Musicie Państwo rozważyć, czy jesteście w stanie samodzielnie podołać wszystkim (dość licznym) wymogom proceduralnym uzyskania rozwodu.

Co więcej – przed zainicjowaniem postępowania o rozwód – musicie sprawdzić, czy w Waszej sprawie występują podstawowe przesłanki do orzeczenia rozwodu, a mianowicie trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Samo bowiem wniesienie pozwu o rozwód – nawet bez orzekania o winie – nie będzie nigdy tożsame z jego uzyskaniem.

Sąd będzie badał również, czy nie występują w Waszej sprawie negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu, które są opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej jako: „krio”).

Rozwód bez adwokata ma oczywiście swoje zalety, o czym w dalszej części wpisu.

Jakie są zalety rozwodu bez adwokata?

Rozwód bez adwokata ma w zasadzie jedną podstawową zaletę, a mianowicie jest po prostu tańszy. Adwokat pobiera stosowne wynagrodzenie za swoje czynności, w szczególności za sporządzenie pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew, przygotowanie innych pism procesowych (np. wniosku o zabezpieczenie), bieżące doradztwo prawne, przygotowanie klienta do rozprawy, reprezentację w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach.

W mojej jednak ocenie istnieje tutaj pewne ryzyko. Jakkolwiek taki rozwód na pierwszy rzut oka może wydawać się tańszy, ponieważ trzeba będzie ponieść tylko koszty związane z postępowaniem sądowym, tak w długoterminowej perspektywie może się okazać, że nie było to do końca prawidłowe rozwiązanie.

Wyrok rozwodowy kształtuje sytuację osobistą i majątkową małżonków na wiele lat. Może się okazać, że Sąd na przykład obciąży jedną ze stron wysokimi alimentami. Hipotetycznie gdyby w takiej sprawie występował adwokat, to alimenty mogłoby być niższe lub w ogóle nie byłyby zasądzone. Profesjonalny pełnomocnik będzie w stanie bardzo szybko ocenić, czy roszczenia drugiej strony w tym zakresie są zasadne. Adwokat zawsze będzie stał na straży interesów swojego mocodawcy – dbając o uzyskanie możliwie korzystnego rozstrzygnięcia.

W ujęciu długoterminowym skorzystanie z usług adwokata rozwodowego może być zatem bardziej opłacalne, niż rozwód bez adwokata. Rekomenduję traktować wynagrodzenie adwokata jako inwestycję na przyszłość, która może zwrócić się po wielokroć. Powierzenie swojej sprawy specjaliście jest gwarancją tego, że wszystkie czynności zostaną podjęte zgodnie z najwyższymi standardami i w odpowiednim terminie.

Rozwód bez adwokata ma również swoje wady

Rozwód to skomplikowany i wielowątkowy proces, który rządzi się swoimi prawami. Jest inicjowany przez złożenie pozwu do właściwego Sądu.

Rozwód bez adwokat będzie dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy posiadają odpowiednie podstawy merytoryczne z zakresu przepisów materialnoprawnych i proceduralnych. Co więcej istotne jest, aby oddzielić emocje od merytoryki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że z uwagi na silny angaż emocjonalny nie będziecie Państwo w stanie w przekonywujący sposób formułować swoich racji i argumentów.

Istnieje duże ryzyko, że samodzielne działania mogą być obarczone brakami formalnymi – począwszy od błędów w samym pozwie lub odpowiedzi na pozew, kończąc na wniesieniu pozwu do niewłaściwego sądu i popełnieniu błędów w toku właściwego postępowania.

Rozwód to złożony proces prawny i istnieje wiele przesłanek, które należy spełnić, aby uzyskać rozwód. Jeżeli nie znacie Państwo przepisów, to możecie popełnić błędy implikujące negatywne skutki prawne.

Rozwód bez adwokata może być zdecydowanie bardziej trudny i stresujący. Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie samodzielnie wypracować porozumienia między sobą, to rośnie ryzyko zaognienia konfliktu. Takie komplikacje mogą utrudniać uzyskanie rozwodu i znacznie przedłużą czas trwania postępowania sądowego.

Sprawy o rozwód, w których występuje adwokat zwykle trwają krócej. Profesjonalny pełnomocnik będzie szukał rozwiązań, które przyczynią się do szybszego załatwienia sprawy. W interesie adwokata nie jest bowiem to, żeby sprawa o rozwód trwała wiele lat.

Co więcej rozwód bez adwokata będzie bardzo trudny, jeżeli drugi małżonek jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat lub radca prawny będzie bronił interesów drugiego małżonka – przy użyciu wszystkich dostępnych środków. Poza wątpliwością pozostaje fakt, że na sali rozpraw będzie widoczna bardzo duża dysproporcja.

Co należy zrobić, aby uzyskać rozwód bez adwokata?

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać rozwód bez adwokata, to musicie w pierwszym rzędzie przeanalizować, czy Waszej sprawie występują podstawowe przesłanki rozwodu. Analizą powinniście również objąć ewentualne zaktualizowanie się negatywnych przesłanek rozwodu.

Następnie musicie Państwo przygotować pozew o rozwód wraz z załącznikami. W Internecie dostępnych jest wiele wzorów, przy czym musicie uważać, aby były aktualne. Do pozwu należy dołączyć stosowne dokumenty, między innymi odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, czy też wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Następnie pozew należy złożyć do właściwego Sądu. Sprawy o rozwód zawsze rozpatrują Sądy Okręgowe – zwykle właściwe ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli chociażby jedno z nich w okręgu tym ciągle mieszka lub przebywa.

W sytuacji, gdy żadnej ze stron już nic nie łączy z ostatnim miejscem wspólnego zamieszkania, to właściwym Sądem będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy takiej podstawy brak – Sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda.

Pozew o rozwód musi zostać opłacony, a dowód opłaty powinien zostać do niego dołączony – obok innych załączników.

Jakie są koszty rozwodu bez adwokata?

Rozwód bez adwokata – przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym – będzie tańszy, ponieważ nie będziecie Państwo musieli płacić wynagrodzenia dla profesjonalnego pełnomocnika.

Inne koszty rozwodu obejmują w szczególności konieczność uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, która wynosi 600,00 zł. Dodatkowo będziecie mogli Państwo ponieść koszty związane z opinią biegłych sądowych, czy też opłatę od podziału majątku (300,00 zł w przypadku zgodnego podziału majątku lub 1000,00 zł w przypadku spornego podział majątku).

Podsumowanie

Rozwód bez adwokata ma swoje wady i zalety. Z proceduralnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie sporządzić pozew, wnieść go do właściwego sądu i bronić swoich interesów. Trzeba mieć jednak w tyle głowy, że rozwód to wysoce skomplikowany i stresujący proces. Pomoc adwokata może okazać się nieoceniona, w szczególności wówczas, gdy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie podstawowych kwestii związanych z rozwodem. Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać ze mną o Waszej sprawie o rozwód – zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych związanych z prawem rodzinnym.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią