Adwokat rozwód Gdańsk

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie jest jedną z form rozwodu, którą morze orzec Sąd. Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie zostanie orzeczony? W jakich sytuacjach będzie to dla Ciebie korzystne rozwiązanie? Czy zawsze warto czynić starania w kierunku udowodnienia winy drugiej strony sporu?

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód z orzeczeniem o winie jest statystycznie najczęściej orzekane w sprawach rozwodowych przez polskie sądy. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozew rozwodowy, wnoszony do Sądu musi zawierać wskazanie żądania, czyli określenie tego czy wnosisz o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie. Sąd kwestie winy będzie rozpatrywał w trzech możliwych wariantach: bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, z orzeczeniem winy obojga małżonków lub z orzeczeniem wyłącznej winy pozwanego za rozkład pożycia małżeńskiego.

Bardzo często w ramach doradztwa prawnego w mojej Kancelarii spotykam się z pytaniem:  kiedy mogę wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: zawsze. Sąd nie orzeka o winie wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie zgodnie zaniechają orzekania o winie w swojej sprawie.

Samo przypisanie jednemu ze współmałżonków winy w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie na skutek umyślnego lub umyślnego zachowania się. Prawo nie rozróżnia stopnia winy małżonków, to znaczy, że nie ma “bardziej winnego” czy “mniej winnego”. Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za winnego, chociażby drugie z małżonków dopuściło się wielu cięższych przewinień.

Jakie zachowania będzie brał pod uwagę Sąd?

W pierwszej kolejności zaznaczenia wymaga fakt, że zachowania małżonków, jakie miały miejsce po rozkładzie pożycia nie będą oceniane. Niewłaściwe zachowanie nie może być wtedy brane za przyczynę, ponieważ nastąpiło po powstaniu i utrwalaniu rozkładu pożycia. Jakie są zatem przesłanki winy? Alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, nielojalne postępowanie (zdrada), przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna, uzależnienie od hazardu czy marnotrawienie pieniędzy. Należy w tym miejscu podkreślić, że Sąd nie zasądzi rozwodu o winie w sytuacjach, gdy na przykład jeden z małżonków poważnie zachorował, i z tego powodu w niewystarczający sposób zaspokajał potrzeby rodziny. Dopiero świadome niepodejmowanie leczenia mogłoby być w takiej sytuacji przesłanką do wydania wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie.  

Jakie konsekwencje niesie ze sobą rozwód z orzeczeniem o winie?

Poza samą satysfakcją małżonka pozywającego takie orzeczenie otwiera pewne możliwości prawne. Jedną z nich jest obowiązek alimentacyjny, dla którego kluczowe znaczenia ma treść wyroku z orzeczeniem o winie. Zgodnie z prawem, możliwość domagania się alimentów od byłego małżonka uzależniona jest od pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka, co należy podkreślić niewinnego, na skutek orzeczenia rozwodu.

W praktyce oznacza to, że ten małżonek, który w wyniku wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie jest “niewinny” może otrzymać wyższe alimenty, aniżeli w przypadku, gdyby sąd zaniechał orzekania o winie stron lub gdyby orzekł, że oboje ponoszą winę za rozpad małżeństwa.

Co ciekawe, sam rozwód z orzeczeniem winie może być podstawą do zasądzenia alimentów, jeśli tylko pociągnął za sobą pogorszenie sytuacji materialnej jednego ze współmałżonków. Procedura procesów rozwodowych z orzeczeniem o winie jest skomplikowana co znacznie wydłuża postępowanie.

Istotną kwestią jest również ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. W tym celu zapraszam do lektury mojego kolejnego wpisu blogowego, w którym omawiam rzeczone kwestie.

Jak dlugo trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Jest to kolejne z pytań, z którymi spotkałam się w trakcie swojej praktyki. Tym razem, nie mogę udzielić jednoznacznej i uniwersalnej odpowiedzi. To co mogę z całą pewnością stwierdzić, to to, że zawsze takie postępowanie co do zasady będzie trwało dłużej niż “ zwykła” sprawa rozwodowa bez orzekania o  winie. Jakie są tego przyczyny? Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga angażowania świadków i przeprowadzenia wielu dowodów. Wystarczy. że kilku z ich nie stawi się w sądzie, co powoduje, że postępowanie rozwodowe może trwać miesiącami a nawet latami. Sytuacje zakończenia rozwodu z orzeczeniem o winie na jednej rozprawie należą niestety do rzadkości.  Często pojawia się pytanie jakie dowody będą najlepsze i najbardziej wiarygodne dla sądu, czy warto zatrudniać detektywa. Odpowiedź warunkuje konkretna i indywidualna sytuacja, w niektórych przypadkach wystarczające będą zdjęcia – w innych natomiast pełna dokumentacja medyczna. W sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie dowodem może być wszystko, katalog środków dowodowych pozostaje bowiem otwarty.

Podjęcie decyzji czy rozwód z orzekaniem o winie, czy rozwód bez orzekania jest najważniejsze i powinno być pierwszą rzeczą, jakiej dokonuje się przy postanowieniu o formalnym rozwiązaniu małżeństwa. Wybór profesjonalnego pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował jest kluczową kwestią. Sprawy rozwodowe to trudne chwile dla rodziny, nierzadko przybierają formę intensywnego sporu. Warto zwrócić się do adwokata czy radcy prawnego, który będzie Cię reprezentował oraz zapewni należyty komfort psychiczny

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią