Adwokat rozwód Gdańsk

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie

Jeżeli masz dzieci i chcesz się rozwieść, to koniecznie zapoznaj się z niniejszym wpisem blogowym. Nie zawsze droga sporu będzie lepsza w przypadku załatwiania tak newralgicznych spraw jak władza rodzicielska. Porozumienie rodzicielskie może być doskonałym rozwiązaniem, dzięki któremu zaoszczędzisz czas i wiele nerwów. Nie jest tajemnicą, że sprawy sądowe z zakresu prawa rodzinnego trwają coraz dłużej. Porozumienie rodzicielskie może stanowić remedium na tego rodzaju stan rzeczy. Przy odrobinie chęci obu stron postępowania oraz mojej pomocy prawnej istnieją duże szanse, że zawrzecie porozumienie rodzicielskie i szybko oraz sprawnie uregulujecie wszystkie kwestie związane z władzą rodzicielską i opieką.

Porozumienie rodzicielskie

Co to jest porozumienie rodzicielskie?

Możliwość zawarcia porozumienia rodzicielskiego przewiduje art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do jego treści: w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktów rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (porozumienie rodzicielskie) i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobra dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Porozumienie rodzicielskie to po prostu umowa zawarta między małżonkami, w której muszą być uregulowane najważniejsze sprawy dotyczące opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Rzeczone porozumienie rodzicielskie można przedstawić wraz z pozwem rozwodowym, a także po rozpoczęciu sprawy o rozwód. Z dużym powodzeniem porozumienie rodzicielskie można przedstawić także w trakcie innego postępowania, na przykład związanego z ustaleniem miejsca pobytu dziecka.

Co powinno zawierać porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie powinno w możliwie najbardziej precyzyjny sposób regulować kwestie dotyczące opieki nad dziećmi. W szczególności porozumienie rodzicielskie może zawierać kwestie dotyczące:

– wyboru szkoły dziecka;

– kto będzie w posiadaniu paszportu dziecka;

– wyjazdu dziecka za granicę;

– czy dzieckiem mogą zajmować się osoby trzecie;

– kontaktów z dzieckiem;

– władzy rodzicielskiej;

– określenia miejsca pobytu dziecka;

– wychowania i utrzymania wspólnego dziecka.

Czy warto zawrzeć plan wychowawczy?

Porozumienie rodzicielskie, to przede wszystkim ogromna oszczędność czasu, a także przejaw dojrzałości rodziców, którzy mimo występujących między nimi problemów, potrafią porozumieć się w sprawie swoich dzieci. Dzięki takiemu porozumieniu rodzicielskiemu wyeliminujecie przyszłe i ewentualne spory, a także to Wy będziecie decydować o sposobie opieki nad swoimi dziećmi.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią