Adwokat rozwód Gdańsk

Podwyższenie alimentów – poradnik krok po kroku – 2022

Podwyższenie alimentów w wielu sytuacjach będzie celowe i konieczne. Jeżeli alimenty zostały zasądzone dla Twojego dziecka na mocy wyroku sądowego kilka lub kilkanaście lat temu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich wysokość nie przystaje do otaczającej nas rzeczywistości. Szalejąca inflacja i zwiększone potrzeby Twojego dziecka będą uzasadniały skierowanie pozwu o podwyższenie alimentów. Kiedy można taki pozew złożyć? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby Sąd zwiększył alimenty? Jakiej podwyżki możesz się domagać? Na te i inne pytania udzielę Ci odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym.

Podwyższenie alimentów

Do kiedy mój były mąż/żona mają płacić alimenty na dziecko?

Tutaj być może Cię zaskoczę. Zwróć uwagę, że Sąd Okręgowy wydając wyrok w przedmiocie alimentów na Twoje dziecko nie określił jak długo obowiązek alimentacyjny będzie trwał. Oznacza to, że fakt ukończenia przez Twoje dziecko 18 roku życia nie wyłącza obowiązku płacenia na jego rzecz alimentów. Rzeczony obowiązek nie jest co do zasady ograniczony w czasie. Będzie trwał tak długo – jak długo dziecko nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać i będzie dokładało należytych starań w przedmiocie osiągnięcia w przyszłości możliwości samodzielnego zarobkowania i utrzymania (najczęściej chodzi po prostu o dalszą naukę).

Od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki. Uchylenia obowiązku alimentacyjnego można się domagać, gdy:

– zasądzone alimenty połączone są z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców;

– dziecko nie dokłada żadnych starań w celu osiągnięcia w przyszłości możliwości samodzielnego zarobkowania i utrzymania.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego będzie zatem zależał od wielu okoliczności faktycznych Twojej sprawy. Jeżeli Twój były partner dojdzie do wniosku, że obowiązek alimentów powinien zostać uchylony/zmniejszony, będzie mógł wystąpić do Sądu ze stosownym pozwem. Wówczas należy przedstawić zasadne kontrargumenty.

Podwyższenie alimentów dla pełnoletniego dziecka również jest możliwe i niech to stanowi puentę wyżej poczynionych uwag.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat czasu trwania obowiązku alimentacyjnego – zapraszam do lektury mojego innego wpisu blogowego, który poświęciłam tej tematyce.

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

W pierwszym rzędzie należy odwołać się przepisów dotyczących obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka.

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Sam zakres obowiązku alimentacyjnego, stosownie do regulacji zawartej w art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Najpewniej dysponujesz wyrokiem, w którym Sąd zasądził alimenty na twoje dziecko/dzieci. Na moment wydawania orzeczenia Sąd przeanalizował Waszą sytuację przez pryzmat wyżej wskazanych przesłanek warunkujących wysokość alimentów i zasądził określoną kwotę alimentów. Od tamtego dnia zapewne wiele się zmieniło i możesz zastanawiać się czy podwyższenie alimentów w Twojej sprawie będzie możliwe.

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Powyższe oznacza, że z pozwem o podwyższenie alimentów możesz wystąpić skutecznie wówczas, gdy nastąpiła zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

O jakie sytuacje w praktyce może chodzić?

Powody wystąpienia z pozwem o podwyższenie alimentów

Życie pisze różne scenariusze i powodów uzasadniających wystąpienie z pozwem o podwyższenie alimentów może być wiele. Musisz jednak pamiętać, że argumenty przedstawione przed Sądem muszą być logiczne i przekonujące. Sąd dokładnie oceni Twoją sytuację – dlatego zadbaj o odpowiednie dowody i nie opieraj się na przypuszczeniach.

W zasadzie jedynym powodem podwyższenia alimentów może być obecnie panująca sytuacja gospodarcza. Inflacja zmniejsza realną wartość pieniądza, a to z kolei przekłada się na niemożliwość zaspokojenia uzasadnionych potrzeb dziecka. Jeżeli Sąd zasądził na rzecz Twojego dziecka alimenty kilka lat temu, to najpewniej możesz oprzeć pozew o podwyższenie alimentów tylko na tej okoliczności.

Kolejnym argumentem przemawiającym za podwyższeniem alimentów mogą być zwiększone potrzeby dziecka związane z dorastaniem. Im dziecko starsze, tym jego potrzeby wzrastają, a co za tym idzie koszty związane z ich zaspokajaniem.

Rekomenduję oprzeć pozew o podwyższenie alimentów łącznie na dwóch wyżej wskazanych okolicznościach. Nie musisz ograniczać się do jednej z nich.

Inne sytuacje mogą dotyczyć na przykład choroby dziecka lub po prostu zwiększenia się możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów (podwyżka, lepiej płatna praca, dobry okres w prowadzonej działalności gospodarczej).

W jakim terminie wystąpić o podwyższenie alimentów?

Nie jesteś ograniczony żadnym terminem. W sytuacjach skrajnych, wobec nagłej zmiany okoliczności faktycznych Twojej sprawy, możesz wystąpić z takim pozwem nawet dzień po uprawomocnieniu się orzeczenia alimentacyjnego (np. Twoje dziecko nagle zachorowało i będzie wymagało kosztownego leczenia przez dłuższy czas).

Jak napisać pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew jest pismem procesowym, które musi spełniać szereg wymagań formalnych. Brak jednego z elementów może pociągać za sobą konsekwencje natury procesowej, których należy uniknąć na wczesnym etapie postępowania, a właściwie jeszcze przed jego rozpoczęciem. W Internecie znajdziesz wiele wzorów pozwu o podwyższenie alimentów, ale pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli poszukujesz w Gdańsku adwokata, który przygotuje w Twoim imieniu pozew o podwyższenie alimentów – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Podsumowanie

Pozew o podwyższenie alimentów może być złożony w zasadzie w każdym czasie. Kluczowe znaczenie ma skuteczność rzeczonego pisma procesowego, a mianowicie uzyskanie skutku w postaci podwyższenia alimentów. W tym celu muszą zostać spełnione przesłanki opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które będzie badał Sąd w trakcie trwania postępowania.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią