Adwokat rozwód Gdańsk

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać? Czy w trakcie rozwodu można mieć partnera?

Bardzo często otrzymuję od swoich Klientów pytanie, czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać (czy można mieć partnera). Odpowiedź na to pytanie jest rzecz jasna twierdząca – można się z kimś spotykać i co do zasady nie powinno mieć to wpływu (pod pewnymi warunkami) na wynik postępowania rozwodowego. Nie zawsze jednak warto taką informację komunikować światu – Twój przeciwnik procesowy (lub jego pełnomocnik) z całą pewnością wykorzysta ten fakt przeciwko Tobie. Sprawy o rozwód są wielowątkowe i musisz się do nich w odpowiedni sposób przygotować – w szczególności w zakresie strategii procesowej. Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie – skonsultuj swoją sprawę z adwokatem rodzinnym. Będzie to wyraz najwyższej troski o Twoje bezpieczeństwo prawne.

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać?

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać?

Z prawnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie trwania postępowania rozwodowego pozostawać w nieformalnym związku. Sprawy o rozwód potrafią trwać nawet kilka lat i całkowicie zrozumiałe jest, że chcesz ułożyć sobie życie z inną osobą. Musisz jednak pamiętać, że Twoje małżeństwo, mimo rozpoczęcia sprawy rozwodowej, trwa nadal. Zostanie ono rozwiązane dopiero wówczas, gdy Sąd wyda stosowne orzeczenie w tym zakresie. Oznacza to, że Ty i Twój współmałżonek jesteście obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny. Jakkolwiek może to wydawać się dość kuriozalne (przecież znajdujecie się obecnie w sporze sądowym), tak jest to wynikowa właściwej interpretacji przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kiedy Sąd orzeknie rozwód?

Sąd co do zasady orzeknie rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie składa się z trzech rodzajów więzi:

– duchowej;

– fizycznej;

– gospodarczej.

Jeżeli żadna z powyższych więzi nie łączy Cię z Twoim współmałżonkiem, to wówczas mamy do czynienia z trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. Dopiero po spełnieniu tych przesłanek i wobec braku wystąpienia przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu, Sąd rozwiąże Twoje małżeństwo przez rozwód.

Po więcej informacji w tym przedmiocie odsyłam Cię do mojego poprzedniego wpisu blogowego.

Kiedy Sąd orzeknie rozwód z winy obu stron?

Wyjaśnienie powyższego ma istotne znaczenie dla dalszych rozważań dotyczących związku w trakcie trwania postępowania o rozwód. Rozwód z winy obu stron jest jednym z trzech możliwych orzeczeń, które mogą zapaść w sprawie o rozwód. Sąd może (za zgodą małżonków) odstąpić od orzekania o winie, może uznać jednego małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego lub może orzec rozwód z winy obu stron, gdy oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu małżeństwa.

Musisz pamiętać, że w naszym porządku prawnym nie istnieje system stopniowania winy. Sąd nie będzie zastanawiał się, który z małżonków w większym zakresie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Wystarczy Twój minimalny udział w powstaniu powyższego, a Sąd będzie już zobligowany do rozwiązania małżeństwa z winy obu stron.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozwodu z winy obu stron, zapraszam do zapoznania się z moim wpisem blogowym, który poświęciłam tej tematyce.

Związek w trakcie trwania sprawy o rozwód – czy ma wpływ na orzeczenie Sądu? Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać?

W tym miejscu warto odwołać się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 roku w sprawie o sygnaturze akt IV CKN 112/00. Zgodnie z tym orzeczeniem związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.

Kluczowe znaczenie ma zatem moment, w którym Państwo nawiążecie relacje z nowym partnerem. Jeżeli nastąpi to przed zupełnym i trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego, to będzie miało to wpływ na treść orzeczenia rozwodowego. Jeżeli nie, to pozostanie to irrelewantne z punktu widzenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Najłatwiej będzie rzeczone zagadnienie omówić na dwóch przykładach. Dzięki temu będziesz wiedział czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać, a jeżeli tak, to w jaki sposób podejść do takiego tematu przed Sądem.

Pani Maria od roku nie mieszka ze swoim mężem. Mąż stosował wobec niej przemoc fizyczną i nadużywał alkoholu. Faktycznie małżonkowie nie mają ze sobą nic wspólnego od dwóch lat. Pani Maria po zmianie mieszkania znalazła innego partnera. Swoim działaniem/zaniechaniem nie przyczyniła się do rozkładu pożycia małżeńskiego.

W takiej sytuacji Sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy męża Pani Marii. Fakt posiadania partnera po zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego nie będzie stanowił okoliczności wpływającej na winę Pani Marii.

Pan Marek złożył pozew o rozwód z ustaleniem wyłącznej winy jego żony. Żona Pana Marka w trakcie trwania ich małżeństwa potajemnie spotykała się z innym mężczyzną. Pan Marek swoim działaniem/zaniechaniem nie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego.

 W takiej sytuacji Sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy żony Pana Marka. Fakt posiadania partnera przed zupełnym i trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego będzie wpływał na winę żony Pana Marka.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 1952 roku w sprawie o sygnaturze akt C 813/51 wskazał, że związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym, w którym wprawdzie nie dochodzi do cudzołożnych stosunków, ale któremu towarzyszą wyznania miłości i pocałunki, może być odczute przez drugiego małżonka jako podrywanie, a nawet zerwanie więzi uczuciowej i moralnej, która łączyła małżonków, i może być zależnie od okoliczności, uznane za ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego”.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia 1951 roku w sprawie o sygnaturze akt C 667/50 podkreślił, iż nawet fakt jednorazowej zdrady małżeńskiej może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać – podsumowanie

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście Państwo ułożyli sobie życie na nowo – nawet w trakcie trwania postępowania o rozwód. Jeżeli zaczęliście się spotykać z partnerem/partnerką po zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego, to nie powinno mieć to wpływu na Waszą winę, a tym samym na wynik sprawy o rozwód. Nie zawsze jednak warto ujawniać tę okoliczność. Wasz przeciwnik procesowy z całą pewnością będzie starał się wykazać, że do spotkań z innym partnerem/partnerką dochodziło jeszcze przed zupełnym i trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego. W toku procesu będziecie musieli odpierać te zarzuty, a to tylko będzie generowało większy stres oraz dyskomfort.

Zawsze powtarzam moim Klientom, że do sprawy o rozwód należy się w odpowiedni sposób przygotować. Wynik takiego postępowania może rzutować na wiele lat życia, dlatego nie można pozwolić sobie na bylejakość. Odpowiednia strategia procesowa potrafi sprawić, że postępowanie o rozwód będzie przebiegało szybciej i sprawniej, a ewentualne problemy będą możliwe do przezwyciężenia.

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w sprawie o rozwód lub w innej sprawie z zakresu prawa rodzinnego, zapraszam do nawiązania kontaktu. 😊

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy o Adwokaturze.

Rate this post
Kontakt z Kancelarią