Adwokat rozwód Gdańsk

Jaki rozwód jest korzystniejszy

Jaki rozwód jest korzystniejszy?

W naszym porządku prawnym możemy wyróżnić trzy typy rozwodów: rozwód bez orzekania o winie, rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, rozwód z winy obojga małżonków. Jaki rozwód jest korzystniejszy? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od wielu czynników…

Jaki rozwód jest korzystniejszy

Jaki rozwód jest korzystniejszy?

Decyzja o formalnym zakończeniu związku powinna być przemyślana i oparta o znajomość jego konsekwencji oraz skutków – jaki rozwód jest korzystniejszy? Zasadą jest, że sąd orzeka w wyroku rozwodowym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Zaniechać tego może, wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. Podejmując decyzję o formalnym zakończeniu małżeństwa należy rozważyć wiele kwestii, ale do najistotniejszych należy to, czy w chcesz wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie czy może wolisz odstąpić od tego żądania i wnieść o rozwód bez orzeczenia o winie. Jeśli zastanawiasz się czy w Twojej sytuacji takie żądanie jest w ogóle możliwe zapraszam do zapoznania się z wpisem Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Z pytaniem jaki rozwód będzie korzystniejszy spotykam się często w praktyce. Szukając na nie odpowiedzi, należy brać pod uwagę zarówno wady i jaki zalety obu rozwiązań. 

Rozwód bez orzekania o winie?

Z czym się wiąże takie rozwiązanie? Jakie konsekwencje ze sobą niesie? Taka forma rozwiązania małżeństwa jest zdecydowanie mniej skomplikowana i tańsza. Jeśli podejmiecie decyzję o odstąpieniu od żądania o orzeczeniu winy, żadna ze stron nie musi wykazać w sądzie w jaki sposób drugi małżonek przyczynił się do rozpadu małżeństwa. W konsekwencji nie będzie potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego związanego z przebiegiem małżeństwa. Małżonkowie, aby usprawnić proces mogą tez wspólnie podjąć stanowisko jeszcze przed rozprawą. W sądzie będą musieli przedstawić tylko opracowane wcześniej uzgodnienia. Rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się już na pierwsze rozprawie, zazwyczaj w ciągu kilu miesięcy od złożenia pozwu. Warto też dodać, że decyzja o odstąpieniu o orzekaniu o winie pozwala na zachowanie dobrych stosunków po rozwodzie i może ułatwić wychowywanie wspólnych małoletnich dzieci. Proces rozwodowy bez orzekania o winie nie nakłada na sąd  konieczności  przeprowadzania postępowania dowodowego   co znacznie minimalizuje koszty. Rozwód bez orzekana o winie minimalizuje również koszty w dalszej perspektywie, ponieważ w przypadku jego orzeczenia staranie się o alimenty jest znacznie utrudnione. W takiej sytuacji, alimentów od byłego współmałżonka można żądać wyłącznie, jeśli strona znajduje się w niedostatku- szczególnie trudnej sytuacji materialnej, tak że własnymi siłami nie może zapewnić sobie podstawowych potrzeb życiowych. Wymaga podkreślenia fakt, że obowiązek alimentacyjny w przypadku rozwodu z orzeczenie o winie jest nieograniczony w czasie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, ten obowiązek, wygasa z upływem  5 lat od daty orzeczenia rozwodu. Podsumowując powyższe, rozwód bez orzekania o winie będzie dedykowany Klientom, którym zależy na w miarę sprawnym uzyskaniu rozwodu oraz tym, którym możliwości sądowe nie pozwalają na wieloletnią sądową batalię.

Rozwód z orzekaniem o winie? Jaki rozwód jest korzystniejszy?

Jeśli któraś ze stron nie chce wyrazić zgody na rozwód bez orzekania o winie, albo być może czujesz, że to wyłącznie współmałżonek jest winny rozpadowi małżeństwa musisz bardzo dobrze przygotować się do postępowania rozwodowego. Taka forma rozwiązania małżeństwa będzie wymagać wykazania dowodów. Kodeks nie zawiera listy dowodów, których można użyć w postępowaniu rozwodowym. Mogą to być zdjęcia czy dokumentacja medyczna, ale przede wszystkim zeznania świadków. Świadkami będą osoby z najbliższego otoczenia -z rodziny, czy sąsiedztwa, tacy, którzy znali wspólne życie małżonków. Zawsze staram się przygotowywać i uprzedzać swoich Klientów na okoliczność ujawniania prywatnych szczegółów ze swojego życia przed sędzią, ławnikami i pełnomocnikami.

Koszta postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie są nieporównywalnie wyższe od rozwodu bez orzekania o winie, albowiem wiążą się z kosztami stawiennictwa świadków czy korzystaniem z opinii biegłych. Czasami jednak wybranie tej drogi jest jedyną opcją. To co wymaga podkreślenia, to że jeśli nie ponosisz winy za rozpad małżeństwa, decyzja o wnioskowanie o rozwód z orzeczeniem o winie może przynieść  Ci znaczne korzyści finansowe. Poszkodowany zachowaniem drugiego małżonek ma prawo do  rekompensaty za doznane w czasie trwania związku małżeńskiego krzywdy. Warto pamiętać, że sam rozwód z orzeczeniem o winie może być podstawą do zasądzenia alimentów.

Udzielnie jednoznacznej odpowiedzi, jaki rozwód jest korzystniejszy  nie jest możliwe. Każdy rozwód, sytuacja małżonków, jest unikatowy i wymaga indywidualnego, profesjonalnego podejścia.

W ramach doradztwa prawnego w mojej Kancelarii analizuje z Klientem dokładnie jego sprawę. Badamy możliwości, dowody i wszelkie okoliczności sprawy. Wspólnie opracowujemy strategie biorąc pod uwagę całą historie małżeństwa. Dopiero wtedy mogę ocenić czy lepiej zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie, czy może bez. Jeszcze przed konsultacja z prawnikiem warto zadać sobie pytania na czym naprawdę mi zależy, w kontekście rozwodu i czeka oczekuje od wyroku.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy o Adwokaturze. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią