Adwokat rozwód Gdańsk

Przysposobienie dziecka co należy wiedzieć 1

Przysposobienie dziecka: co należy wiedzieć?

Przysposobienie dziecka, inaczej znane jako adopcja, to proces, który może być źródłem wielkiej radości i zmiany życia zarówno dla przysposabiających, jak i samego dziecka. Jednak procedura przysposobienia nie jest zawsze prosta, a wiele osób ma wiele pytań na ten temat. W tym artykule omówimy kluczowe kwestie związane z przysposobieniem dziecka, aby dostarczyć Ci niezbędnych informacji.

Spis treści

 1. Kiedy przysposobienie jest możliwe?
 2. Warunki dla osoby starającej się o przysposobienie dziecka
 3. Rodzaje przysposobienia
 4. Jak przebiega proces przysposobienia?
 5. Często zadawane pytania

Kiedy przysposobienie jest możliwe?

Przysposobienie jest możliwe tylko w stosunku do osoby, która w dniu złożenia odpowiedniego wniosku jest małoletnia. Istnieją pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby proces przysposobienia mógł być rozpoczęty.

Wymagana zgoda rodziców

W większości przypadków konieczna jest zgoda biologicznych rodziców dziecka na jego adopcję. Jednak istnieją wyjątki, takie jak sytuacje, gdy biologiczni rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani. Sąd może także zignorować konieczność zgody rodziców, jeśli wyrazili oni uprzednio „zgodę blankietową”, co oznacza, że zgadzają się na adopcję dziecka bez konkretnego wskazania przysposabiającej osoby.

Zgoda przysposobionego dziecka

Dziecko, które ukończyło 13 lat, musi wyrazić zgodę na adopcję. W przypadku młodszych dzieci zgoda nie jest konieczna, ale sąd może wziąć pod uwagę ich opinię, jeśli ich wiek i rozwój wskazują, że rozumieją istotę przysposobienia.

Przysposobienie dziecka co należy wiedzieć 2

Warunki dla osoby starającej się o przysposobienie dziecka

Sąd opiekuńczy, decydując o przysposobieniu, kieruje się wyłącznie dobrem dziecka. Dlatego osoba starająca się o adopcję musi spełnić szereg warunków.

Pełna zdolność do czynności prawnych

Osoba starająca się o adopcję musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. To podstawowy wymóg, który musi zostać spełniony, aby być przysposabiającym rodzicem.

Ukończone szkolenie adopcyjne

Osoba starająca się o przysposobienie musi ukończyć szkolenie adopcyjne, które organizuje ośrodek adopcyjny. To ważne szkolenie pomaga przyszłym rodzicom zrozumieć proces adopcji oraz przygotować się do obowiązków i wyzwań związanych z opieką nad dzieckiem.

Opinia kwalifikacyjna

Przyszli rodzice muszą uzyskać opinię kwalifikacyjną, która potwierdza, że są odpowiedni do adopcji. Opinia ta uwzględnia charakter, stan zdrowia, sytuację rodzinna i majątkową osoby starającej się o przysposobienie.

Odpowiednia różnica wieku

Między przysposabiającym a przysposobionym dzieckiem musi być odpowiednia różnica wieku. Przepisy nie określają minimalnej różnicy wieku, ale nie wykluczają adopcji w przypadku dużych różnic wieku, na przykład przez dziadków przysposabiających wnuka.

Rodzaje przysposobienia

Przysposobienie może być pełne, niepełne lub wspólne. Każdy rodzaj ma swoje cechy i konsekwencje.

Przysposobienie pełne

Przysposobienie pełne tworzy między przysposabiającym a dzieckiem stosunek podobny do rodzicielskiego. Przysposobienie pełne rozciąga się również na potomków przysposobionego dziecka. Warto zauważyć, że prawa i obowiązki biologicznych krewnych dziecka wobec niego nie zostają uchylone.

Przysposobienie niepełne

Przysposobienie niepełne także tworzy stosunek rodzica i dziecka, ale nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego. Krewni niepełnego przysposabiającego nadal mają obowiązki wobec niego, co oznacza, że mogą na przykład żądać od niego alimentów.

Przysposobienie wspólne

W przypadku małżonków istnieje możliwość przysposobienia wspólnego, co oznacza, że oboje małżonkowie zostają rodzicami przysposobionego dziecka. Mają wobec niego równe prawa i obowiązki. Jeśli tylko jeden z małżonków decyduje się na adopcję, konieczna jest zgoda drugiego, chyba że kontakt z nim jest trwale niemożliwy lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jak przebiega proces przysposobienia?

Proces przysposobienia jest złożonym i czasochłonnym procesem. Oto ogólny zarys kroków, które przyszli rodzice muszą podjąć:

 • Zgłoszenie intencji adopcyjnej: Osoby zainteresowane adopcją najpierw zgłaszają swoją intencję adopcyjną do odpowiednich instytucji, takich jak ośrodki adopcyjne.
 • Szkolenie adopcyjne: Po zgłoszeniu intencji adopcyjnej przyszli rodzice uczestniczą w szkoleniu adopcyjnym, które ma na celu przygotowanie ich do roli rodziców przysposabiających.
 • Ocenia kwalifikacyjna: Osoby starające się o adopcję muszą uzyskać opinię kwalifikacyjną potwierdzającą, że są odpowiednie do adopcji.
 • Zgoda biologicznych rodziców: Jeśli to konieczne, biologiczni rodzice dziecka muszą wyrazić zgodę na adopcję.
 • Zgoda przysposobionego dziecka: Dziecko, które ukończyło 13 lat, musi wyrazić zgodę na adopcję.

Podpisanie umowy adopcyjnej: Po spełnieniu wszystkich warunków przyszli rodzice podpisują umowę adopcyjną i oficjalnie stają się rodzicami przysposobionego dziecka.

 • Zmiana aktu urodzenia: Akt urodzenia dziecka zostaje zaktualizowany, aby odzwierciedlić nowe rodzicielstwo.

Często zadawane pytania

1. Czy każdy może przysposobić dziecko?

Nie, istnieją określone warunki i procedury, które trzeba spełnić, aby być przysposabiającym rodzicem. Przyszli rodzice muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć szkolenie adopcyjne, uzyskać opinię kwalifikacyjną i spełnić inne kryteria.

2. Jakie są rodzaje przysposobienia?

Istnieją trzy główne rodzaje przysposobienia: pełne, niepełne i wspólne. Każdy z nich ma swoje własne cechy i konsekwencje prawne.

3. Czy biologiczni rodzice muszą wyrazić zgodę na adopcję?

W większości przypadków tak, biologiczni rodzice muszą wyrazić zgodę na adopcję swojego dziecka. Istnieją jednak wyjątki, takie jak sytuacje, gdy rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani.

4. Jak długo trwa proces przysposobienia?

Proces przysposobienia może być czasochłonny i różni się w zależności od wielu czynników. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

5. Jakie są koszty związane z procesem przysposobienia?

Koszty związane z procesem przysposobienia mogą obejmować opłaty związane z procedurą adopcyjną oraz ewentualne koszty związane z prawnym wsparciem, takim jak wynajęcie adwokata.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z Kancelarią