Adwokat rozwód Gdańsk

Powrót do 1

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Rozpad związku małżeńskiego często wiąże się z nieprzyjemnymi wspomnieniami. Byli małżonkowie chcą zacząć nowe życie, a przeszkodą w tym może być posiadanie nazwiska swojego dotychczasowego partnera. Jak zatem po rozwodzie odzyskać swoje poprzednie nazwisko? Problematykę powrotu do poprzedniego nazwiska, noszonego przed ślubem, regulują przede wszystkim dwie naczelne ustawy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.
Powrót do 2
Powrót do 3

Spis treści

  1. Procedura powrotu do poprzedniego nazwiska
  2. Odmowa dokonania czynności i odwołanie
  3. Często zadawane pytania

1. Procedura powrotu do poprzedniego nazwiska

Kiedy można dokonać powrotu do poprzedniego nazwiska?

Do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można powrócić poprzez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Termin do złożenia wskazanego oświadczenia wynosi 3 miesiące od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Kto może dokonać powrotu do poprzedniego nazwiska?

Powrócić do poprzedniego nazwiska może każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, a następnie po rozwodzie chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Procedura powrotu do wcześniejszego nazwiska

W pierwszej kolejności należy umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego lub w polskim konsulacie, jeśli zainteresowany przebywa poza granicami kraju. Następnie, należy przygotować określone dokumenty w celu przedstawienia ich w urzędzie lub odpowiednio w konsulacie, takie jak:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa oraz dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Który kierownik urzędu stanu cywilnego jest właściwy do załatwienia sprawy?

Oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsula.

Protokół

Protokół sporządzany przy przyjęciu oświadczenia o powrocie do nazwiska zawiera podstawowe dane zainteresowanego, takie jak imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. Ponadto, zawiera informacje o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu, datę uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, oznaczenie sądu oraz sygnaturę sprawy. Jeśli przy dokonywanej czynności uczestniczył biegły lub tłumacz, w protokole znajdziemy także ich imię i nazwisko. Na końcu protokołu widnieje imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula, który dokonał tej czynności.

Sporządzony protokół jest przesyłany do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa. W przypadku konsulatu, termin przesłania protokołu jest określany jako „niezwłocznie”, co oznacza, że czynność ta powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki. Termin „niezwłocznie” jest interpretowany w kontekście realnych okoliczności miejsca i czasu, uwzględniając cele społeczno-gospodarcze, zwyczaje oraz staranność wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Sporządzenie i przesłanie protokołu ma na celu oficjalne uwzględnienie wzmianki o powrocie do poprzedniego nazwiska w akcie małżeństwa.

Warto pamiętać, że dopiero od momentu dokonania tej wzmianki możemy oficjalnie używać nazwiska, do którego powróciliśmy.

 

Czas trwania procedury

Procedura nie wymaga zbyt długiego oczekiwania. Po złożeniu stosownych dokumentów, kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul niezwłocznie przyjmuje oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Koszty procedury

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia wynosi 11 złotych w przypadku składania oświadczenia w Polsce. Przed konsulatem opłata może być wyższa, w zależności od kursu euro.

2. Odmowa dokonania czynności i odwołanie

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Stronie (a więc rozwiedzionemu małżonkowi) przysługuje odwołanie, które jest składane do właściwego wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

3. Często zadawane pytania

1. Czy procedura powrotu do poprzedniego nazwiska jest skomplikowana?

Procedura jest stosunkowo prosta, ale wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów i opłacenia skarbowej.

2. Czy muszę iść osobiście do urzędu stanu cywilnego?

Tak, w pierwszej kolejności należy umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego lub w konsulacie.

3. Ile czasu trwa cała procedura?

Procedura nie wymaga zbyt długiego oczekiwania. Po złożeniu dokumentów, kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul niezwłocznie przyjmuje oświadczenie.

4. Jakie są koszty procedury?

Opłata skarbowa wynosi 11 złotych w przypadku składania oświadczenia w Polsce. Przed konsulatem opłata może być wyższa, w zależności od kursu euro.

5. Co zrobić w przypadku odmowy dokonania czynności?

W przypadku odmowy przysługuje odwołanie, które należy złożyć do właściwego wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z Kancelarią