Adwokat rozwód Gdańsk

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty – z takim pytaniem moich Klientów spotykam się bardzo często. Osoby które poszukują informacji o rozwodzie i alimentach, chcą mieć pewność, że ten rodzaj rozwodu nie wpływa negatywnie na ukształtowanie obowiązku alimentacyjnego. Jaka zatem relacja zachodzi między rozwód bez orzekania o winie a alimenty? Na co zwrócić szczególną uwagę przed podjęciem decyzji o „polubownym” rozwodzie? Czy zawsze takie rozwiązanie będzie korzystne? Co zrobić, aby uzyskać alimenty w możliwie najwyższej wysokości?

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty – co to oznacza?

W naszym porządku prawnym istnieją trzy możliwie „rodzaje” rozwodu, a mianowicie:

– rozwód z winy obu stron;

– rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków;

– rozwód bez orzekania o winie (potocznie nazywany rozwodem za porozumieniem stron).

Celem postępowania dowodowego w sprawie o rozwód jest przede wszystkim ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach postępowanie dowodowe prowadzone przez Sąd będzie mogło być ograniczone, a mianowicie wówczas, gdy pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Wówczas postępowanie dowodowe zostanie ograniczone do przesłuchania stron.

Orzekając rozwód Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dalej jako: „krio”).

Sąd będzie zatem badał kto oraz w jakim stopniu przyczynił się do całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wystarczy, że jeden z małżonków tylko w minimalnym zakresie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego, aby Sąd wydał orzeczenie o rozwodzie z winy obu stron.

Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie (rozwód bez orzekania o winie). W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty ma wpływ na obowiązek alimentacyjny – o czym w dalszej części wpisu.

Kiedy rozwód będzie możliwy?

W zasadzie taka uwaga powinna pojawić się na początku wpisu. Musicie Państwo pamiętać, że rozwód będzie możliwy tylko wówczas, gdy między małżonkami nastąpił trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Orzeczenie rozwodu będzie zatem niemożliwe, gdy wyżej wskazana przesłanka nie zostanie spełniona. Co więcej Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy można ubiegać się o rozwód bez orzekania o winie?

O rozwód bez orzekania o winie można ubiegać się wówczas, gdy zostanie złożone zgodne oświadczenie małżonków w tym przedmiocie. Nie zawsze jednak wypracowanie porozumienia będzie proste. Jeżeli wydaje Ci się, że Twój współmałżonek/współmałżonka nie wyrażą zgody na rozwód za porozumieniem stron – zapraszam do kontaktu. Jako adwokat i mediator wielokrotnie prowadziłam trudne sprawy o rozwód. Dołożę wszelkich starań, aby wypracować satysfakcjonujące porozumienie.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty – to zagadnienie winno być w szczególności brane pod uwagę przy decydowaniu się na rozwód za porozumieniem stron. Obowiązek alimentacyjny będzie inaczej ukształtowany niż w przypadku innych rozwodów (rozwód z winy obu stron, rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka).

Czym są alimenty i dlaczego są tak ważne?

Alimenty najczęściej kojarzą się nam ze świadczeniem pieniężnym określonej wysokości, które były partner/partnerka będą musieli wpłacać w ustalonych terminach na rachunek bankowy. Jest to absolutnie słuszne skojarzenie i najczęściej alimenty występują w takiej formie.

W ogólnym ujęciu chodzi o to, aby jedna osoba dostarczała niezbędne środki utrzymania dla swojego byłego małżonka/małżonki i/lub dzieci (jeżeli takowe są w małżeństwie). W przypadku alimentów na rzecz dzieci, obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko bieżących potrzeb, ale także edukacji i czasu wolnego (np. wakacji).

Wysokość alimentów jest zdeterminowana przez wiele czynników. W szczególności Sąd będzie badał dochody i wydatki obu stron oraz liczbę osób, a także szeroko rozumiane potrzeby osób uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego.

Raz ukształtowany obowiązek alimentacyjny może zostać zmieniony, a nawet uchylony w przyszłości. Nie oznacza to jednak, że pierwotne orzeczenie w sprawie nie ma znaczenia. Praktyka pokazuje, że pierwszy wyrok alimentacyjny będzie determinował sytuację małżonka i/lub dzieci na wiele lat.

Czy Sąd będzie zawsze orzekał o alimentach?

W wyroku orzekającym rozwód Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Jeżeli macie Państwo wspólne małoletnie dzieci, to Sąd będzie orzekał w wyroku rozwodowym o alimentach zawsze. W przypadku, gdy chcecie domagać się zasądzenia alimentów na swoją rzecz, to należy zgłosić stosowny wniosek w tym zakresie i wówczas Sąd również rozstrzygnie tę kwestię.

Jak rozwód bez orzekania o winie wpływa na alimenty?

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty – w tym akapicie wytłumaczę Państwu jak wygląda relacją między tymi pojęciami. Szczególną uwagę poświęcę obowiązkowi alimentacyjnemu względem współmałżonków

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dzieci

Jeżeli macie Państwo wspólne małoletnie dzieci, to żaden rodzaj rozwodu (rozwóz winy obu stron, rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, rozwód bez orzekania o winie) nie wpływa na zasady oraz zakres obowiązku alimentacyjnego. Ustawodawca dba w tym zakresie o dobro dzieci i nie uzależnia alimentów od rodzaju rozwodu.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na współmałżonka

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku alimentów na współmałżonka – tutaj rozwód bez orzekania o winie a alimenty ma fundamentalne znaczenie.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie będziecie mogli domagać się Państwo alimentów od drugiego małżonka tylko wówczas, gdy będziecie znajdować się w niedostatku.

W razie orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy można domagać się alimentów nawet wówczas, gdy nie znajduje się w niedostatku (Państwa sytuacja materialna musi ulec istotnemu pogorszeniu – co zwykle ma miejsce na skutek rozwodu).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 września 1958 roku przyjął, iż niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Z niedostatkiem będziemy mieli do czynienia zatem wówczas, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Będą one uzależnione od indywidualnej sytuacji uprawnionego, na przykład jego wieku, stanu zdrowia, wykształcenia. Przyczyna niedostatku powinna mieć charakter niezawiniony (np. choroba).

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty ma zatem fundamentalne znaczenie. Uzyskanie alimentów przy rozwodzie bez orzekania o winie jest możliwe, ale doznaje zasadniczych ograniczeń.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty – czy jest to korzystne rozwiązanie?

Rozwód bez orzekania o winie jest szybszy i tańszy. Jeżeli jednak zależy Państwu przede wszystkim na alimentach dla siebie – warto zastanowić się nad formą rozwodu. Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego może być zobowiązany do płacenia alimentów nawet dożywotnio, gdy tymczasem w przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimenty będą płacone co do zasady pięć lat od orzeczenia rozwodu.

Podsumowanie

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty, to pojęcia ściśle ze sobą związane. Forma rozwodu wpływa przede wszystkim na ukształtowanie obowiązku alimentacyjnego miedzy byłymi małżonkami. Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się Państwo na rozwód bez orzekania o winie i macie pytania dotyczące możliwie najbardziej korzystnego rozwiązania w Państwa sytuacji – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Rate this post
Kontakt z Kancelarią