Adwokat rozwód Gdańsk

Rozwód z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem to niewątpliwie trudne przeżycie. Choroba alkoholowa potrafi doprowadzić do rozbicia nawet najlepiej funkcjonujących małżeństw. Z jednej strony, miłość i przywiązanie do partnera sprawiają, że chcemy mu pomóc pokonać uzależnienie. Z drugiej strony, codzienna walka z alkoholizmem często prowadzi do kłótni, stresu i wysokiego dyskomfortu. W końcu nastąpi moment, że nie będziecie w stanie poradzić sobie z nałogiem partnera i zdecydujecie się na rozwód z alkoholikiem. Jak poradzić sobie z tym procesem? Jakie kroki prawne należy podjąć, aby uzyskać rozwód z alkoholikiem? Na te i inne pytania udzielę Wam odpowiedzi w niniejszym wpisie blogowym.

Rozwód z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem – jakie kroki podjąć, gdy nie da się dłużej tego wytrzymać

Rozwód to nie tylko przepisy prawa. Przede wszystkim postępowanie rozwodowe to duże emocje, stres i obawa o swoją przyszłość. Jeżeli rozwód z alkoholikiem stał się koniecznością rekomenduję, abyście w pierwszym rzędzie zadbały o swoje emocje. Nie pozwólcie, aby negatywne odczucia zdominowały Wasze życie. Pomocne mogą okazać się rozmowy z rodziną i przyjaciółmi, czy skorzystanie z usług wykwalifikowanych terapeutów.

Przygotujcie się w odpowiedni sposób do postępowania sądowego. Pozew o rozwód z alkoholikiem można napisać samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika: adwokata lub radcy prawnego. W tym drugim wariancie Waszą sprawą zajmie się osoba, która prowadziła dziesiątki podobnych postępowań w przeszłości. Będziecie miały pewność, że otrzymacie fachowe i rzetelne wsparcie prawne, które to z kolei przełoży się na szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa.

Prawnik dołoży wszelkich starań, aby uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. Każdy aspekt Państwa sprawy będzie objęty jego wsparciem. Alimenty, podział majątku, władza rodzicielska – to pojęcia, które są ściśle związane z rozwodem i niekiedy mają większe znaczenie niż samo rozwiązanie małżeństwa.

Przesłanki rozwodu – trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Rozwód z alkoholikiem jest rzecz jasna możliwy, ale musicie pamiętać, że nie w każdym przypadku. W przeszłości wielokrotnie powtarzałam, że sam fakt złożenia pozwu o rozwód nie musi być tożsamy z jego uzyskaniem.

Zgodnie bowiem z art. 56 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Na wyżej wskazane pożycie małżeńskie składają się trzy więzi:

– emocjonalna (duchowa);

– fizyczna (współżycie seksualne);

– materialna.

Z trwałym i zupełnym rozkładem mamy do czynienia wówczas, gdy między małżonkami rozpadły się wszystkie w/w więzi i nie ma widoków na to, aby w przyszłości rzeczony stan mógł ulec zmianie.

Jeżeli zatem w toku postępowania sąd poweźmie wątpliwości w tym zakresie (np. z uwagi na sporadyczne utrzymywanie kontaktów cielesnych), to może odmówić rozwodu.

Alkoholizm jednego z małżonków rzecz jasna sprzyja rozkładowi więzi, ale sam przez się nie musi koniecznie prowadzić do rozwodu. Wszystkie zależy od okoliczności konkretnej sprawy, które będą dogłębnie analizowane przez sąd.

Dowody – dlaczego są tak ważne w przypadku rozwodu z alkoholikiem?

Twierdzenia twierdzeniami, a na końcu i tak liczy się materiał dowodowy. Jeżeli Wasz partner jest uzależniony od alkoholu i rozważacie rozwód z alkoholikiem, to rekomenduję skrupulatne zbieranie dowodów na poczet przyszłego postępowania w sądzie.

Co może być dowodem w przypadku rozwodu z alkoholikiem?

Jeżeli Twój partner zmaga się z chorobą alkoholową i podejmował z tego tytułu próby leczenia, to dokumentacja medyczna może być idealnym dowodem w toku postępowania sądowego.

Podobnie cenne mogą okazać się notatki policyjne, które zostały sporządzone w toku interwencji. Jeżeli Twój małżonek jest agresywny po alkoholu – dokumentuj jego zachowania i poinformuj o tym odpowiednie służby. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie przechodź do porządku dziennego nad tego typu zachowaniami.

Alkoholizm często prowadzi do niegospodarności finansowej. Twój małżonek w sposób mało rozsądny dysponuje budżetem domowym i zaciąga nieracjonalne zobowiązania? Takie dokumenty również mogą zostać użyte w toku postępowania sądowego. Takie zachowanie jest często emanacją problemów alkoholowych. Sąd nie przejdzie obok tego obojętnie.

Nie zapominaj również o możliwości przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków. Zastanów się jakich świadków będziesz chciała powołać. Mogą być to członkowie Twojej rodziny, ale także przyjaciele lub znajomi.

Silny materiał dowodowy zwiększa Twoje szanse na sukces. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług adwokata, to podpowie Ci on na co zwrócić szczególną uwagę i czy dany dowód można wykorzystać w sądzie.

Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem?

Pozew możesz napisać samodzielnie lub powierzyć prowadzenie swojej sprawy adwokatowi. W sieci znajdziesz wiele wzorów pozwów o rozwód, ale zachowaj ostrożność. Rzeczone wzory nie muszą być aktualne, a także mogą zawierać błędy, które będą pociągać za sobą negatywne skutki prawne.

Pozew o rozwód z alkoholikiem powinien zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

– imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

– oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód);

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

– wymienienie załączników;

– dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

– oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

– wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

– informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Nie zapominaj również, aby wskazać w pozwie o rozwód:

– z czyjej winy ma być orzeczony;

– czy domagasz się alimentów na siebie i swoje dzieci;

– jak ma kształtować się władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Pozew to wysoce sformalizowane pismo procesowe. Ma ono kluczowe znaczenie dla losów całego postępowania – stąd rekomenduję, aby przyłożyć się do jego napisania lub skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jeżeli już przygotowałaś pozew o rozwód, to należy go złożyć do właściwego Sądu. Pozew o rozwód zawsze należy złożyć do sądu okręgowego, ponieważ są one wyłącznie właściwe do rozpoznawania tych spraw.

Pozew o rozwód z alkoholikiem skieruj do sądu okręgowego, w którego okręgu mieliście wspólne miejsce zamieszkania – o ile chociaż jedno z Was w tym okręgu przebywa. Jeżeli nikt z Was już tam nie mieszka – właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce zamieszkania nie było znane (co nie jest rzecz jasna rzadkością), to właściwy będzie sąd w okręgu którego Ty mieszkasz.

Pamiętaj, że każdy sąd w Polsce posiada własną stronę internetową. Znajdziesz tam informacje dotyczące właściwości. Jeżeli dalej będziesz mieć wątpliwości – możesz zadzwonić do biura obsługi interesanta (BOI). Konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania.

Jeżeli korzystasz z usług profesjonalnego pełnomocnika, to zajmie się on wszystkimi formalnościami.

Rozwód z alkoholikiem z orzekaniem o winie

Kwestia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest dość kontrowersyjna. Dzieje się tak dlatego, że sąd nie będzie stopniował winy. Nawet jeżeli tylko w 1 % przyczyniłaś się do rozkładu pożycia małżeńskiego, to sąd będzie zobligowany do orzeczenia rozwodu z winy obu stron.

Rozwód z alkoholikiem może zakończyć się orzeczeniem wyłącznej winy męża. Wszystko zależy od okoliczności Waszej sprawy. Jeżeli choroba alkoholowa zostanie należycie udowodniona, to Wasze szanse na takie rozstrzygnięcie rosną.

Kwestia winy w orzeczeniu rozwodowym ma ogromny wpływ na ukształtowanie obowiązku alimentacyjnego – względem małżonków. Jeżeli chcesz przeczytać o tym więcej – zapraszam do lektury mojego wpisu blogowego, który poświęciłam rozwodowi bez orzekania o winie a alimentom.

Rozwód z alkoholikiem, a może separacja?

Rozwód nie jest jedynym remedium na problemy pojawiające się w małżeństwie. Separacja z alkoholikiem może okazać się równie skuteczna.

Musisz pamiętać o dwóch podstawowych różnicach między rozwodem a separacją. Rozwód ma charakter ostateczny. Oznacza to, że po jego orzeczeniu nie będziesz mogła ponownie zawrzeć związku małżeńskiego z tą samą osobą. Separacja ze swojej istoty natomiast ma charakter przejściowy.

Separacja może być orzeczona wówczas, gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie musi mieć on charakteru ostatecznego.

Przed rozwodem z alkoholikiem rozważ również separacją. Może się bowiem okazać, że da to do myślenia Twojemu mężowi i poczyni on starania zmierzające do zakończenia nałogu alkoholowego.

Rozwód z alkoholikiem podział majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustawodawca wskazał w art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego składniki majątkowe, które składają się na majątek wspólny.

Sprawy o podział majątku często wiążą się z większymi emocjami niż sam rozwód. Mają one bowiem większe przełożenie na szeroko rozumianą przyszłość majątkową małżonków.

Jeżeli w sprawie o rozwód z alkoholikiem korzystasz z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego – ta sprawa również będzie przez niego prowadzona. Otrzymasz kompleksową pomoc prawną, która obejmuje wszystkie aspekty sprawy o rozwód.

Odzyskaj swoje życie – jakie korzyści przynosi rozwód z alkoholikiem?

Życie z alkoholikiem nie jest łatwe. Często wiąże się z silnym stresem i szeregiem negatywnych emocji. Decydując się na rozwód z alkoholikiem odzyskasz spokój i utracone bezpieczeństwo. Będziesz mogła na nowo ułożyć sobie życie i poprawić jakość życia dzieci. Początki zawsze są trudne, ale w wielu przypadkach taka decyzja jest koniecznością. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc prawną prawnika.

Wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie prawne w Twojej sprawie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego? Zapraszam do nawiązania kontaktu. 🙂

Kontakt z Kancelarią