Adwokat rozwód Gdańsk

Separacja jak długo się czeka

Separacja jak długo się czeka

Separacja jak długo się czeka? Podczas wykonywania mojej praktyki adwokackiej bardzo często spotykam się z takim pytaniem. Wiem, że chcecie Państwo poznać odpowiedź dlatego w niniejszym wpisie postaram się wytłumaczyć jak długo czeka się na separację i od czego uzależniony jest czas trwania takiej sprawy.

Separacja jak długo się czeka

Czym jest separacja – separacja jak długo się czeka?

Separacja jest dość nową instytucją w naszym porządku prawnym, bowiem została wprowadzona dopiero w 1999 roku. Wcześniej małżonkowie, którzy doświadczali trudności w małżeństwie mogli w zasadzie tylko się rozwieść. Obecnie rozwód nie jest ostatecznością, a separacja stanowi alternatywny sposób na łagodzenie problemów i komplikacji.

Zgodnie z art. 61 (1) § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRiO) jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Sam przepis nie tłumaczy czym jest rzeczona separacja. Każdy z nas jednak intuicyjnie rozumie to pojęcie. Z całą pewnością trzeba odróżnić separację faktyczną od separacji prawnej. Separacja faktyczna, to sytuacja, w której w zasadzie każdy z małżonków prowadzi osobne życie – mimo nawet faktu wspólnego zamieszkania. Separacja prawna natomiast to stan po wydaniu przez Sąd orzeczenia w przedmiocie separacji, który stwierdza, że pożycie małżeńskie rozpadło się w sposób zupełny, ale jeszcze nie trwały.

Różnice między separacją a rozwodem

Orzeczenie rozwodu skutkuje definitywnym rozwiązaniem małżeństwa, natomiast orzeczenie separacji nie wywołuje tego skutku. Oznacza to, że po uzyskaniu separacji małżeństwo trwa nadal, ale małżonkowie nie mają obowiązku wspólnego pożycia.

Nie jest to jednak jedyna różnica. W praktyce jest ich znacznie więcej, na przykład:

– pozostając w separacji nie możesz zawrzeć nowego związku małżeńskiego;

– separacji może żądać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego;

– separacja może być zniesiona przez Sąd, a orzeczenie rozwodu ma charakter definitywny (nieodwołalny).

Kiedy separacja jest niemożliwa?

W pozwie o separację musisz wykazać, że między Tobą, a Twoim współmałżonkiem nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. O zupełnym rozkładzie możemy mówić wówczas, gdy zerwaniu uległy wszystkie więzi łączące małżonków (więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza).

Sąd w pierwszej kolejności będzie badał tę przesłankę. Jeżeli jej istnienie nie zostanie należycie udowodnione, to nie uzyskasz separacji i sąd oddali pozew!

Musisz pamiętać, że istnieją również negatywne przesłanki orzeczenia separacji. Wyglądają one podobnie jak w przypadku sprawy o rozwód.

Orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Każda sprawa jest inna i Sąd może różnie spoglądać na Twoją sytuację. Przykładem przesłanki negatywnej może być ciężka choroba Twojego współmałżonka, który wymaga stałej opieki i wsparcia.

Adwokat rodzinny będzie w stanie ocenić Twoje szanse na uzyskanie separacji i doradzi Ci w jaki sposób przygotować pozew w tym zakresie.

Od czego zależy czas trwania sprawy w Sądzie? – separacja jak długo się czeka

Na każdym spotkaniu w mojej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku moi przyszli mocodawcy zadają takie pytanie. Na czas trwania sprawy w Sądzie wpływa wiele elementów. Im sprawa bardziej skomplikowana i wielowątkowa, tym będzie trwać po prostu dłużej.

Na czas trwania sprawy rodzinnej w Sądzie wpływa przede wszystkim ilość stron postępowania, tryb postępowania, obszerność materiału dowodowego, konieczność zasięgnięcia opinii biegłego specjalisty, czy obłożenie konkretnego Sądu. Kluczowe znaczenie ma także ilość świadków, którą Sąd musi przesłuchać.

Jeżeli świadek nie stawi się na termin przesłuchania, to Sąd co do zasady odroczy posiedzenie. To z kolei będzie skutkowało znacznym przedłużeniem się postępowania – co nie jest rzecz jasna sytuacją pożądaną dla stron takiej sprawy.

Są takie Sądy, w których sprawy trwają krócej i istnieją rzecz jasna Sądy, w których postępowanie będzie trwać dłużej.

Separacja jak długo się czeka?

Po krótkim wstępie postaram odpowiedzieć się na pytanie tytułowe, a mianowicie „separacja jak długo się czeka”. Na czas trwania sprawy o separację wpływa przede wszystkim tryb postępowania. Ten może mieć charakter procesowy lub nieprocesowy.

Jeżeli Twój współmałżonek nie godzi się na separację – będziesz zmuszony złożyć pozew. Znacznie wydłuży to czas trwania postępowania, ponieważ Sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe i stwierdzić, czy w Twojej sprawie wystąpiły przesłanki pozytywne separacji i nie zaistniały przesłanki negatywne, o których mówiłam powyżej.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o separację za porozumieniem stron. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej możliwości jest zgoda stron postępowania na separację oraz nieposiadanie wspólnych małoletnich dzieci. W takim przypadku separacja trwa znacznie krócej i może nawet skończyć się na pierwszym posiedzeniu Sądu.

Według danych przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości średni czas trwania postępowań sądowych w I instancji w 2021 roku wynosił 7,1 miesiąca. Jeżeli chcesz dowiedzieć się ile mniej więcej będzie trwała Twoja sprawa o separację – skontaktuj się ze mną. Przeanalizuję wszystkie okoliczności i udzielę odpowiedzi na to pytanie.

Podsumowanie – separacja jak długo się czeka?

Statystyki pokazują, że średnio sprawy w Sądzie w I instancji nie trwają dłużej niż 8 miesięcy. W każdym razie musicie Państwo pamiętać, że w każdym Sądzie czas trwania sprawy o separację będzie inny. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie „separacja jak długo się czeka” należy zatem wziąć pod uwagę wiele okoliczności. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące czasu trwania sprawy o separację w Sądzie – zapraszam do kontaktu.

Rate this post
Kontakt z Kancelarią